Hoe partner of sponsor worden?

Voor de MS-Liga is een goede samenwerking met partners en sponsors zeer belangrijk. Sinds een viertal jaar is men afgestapt van een sporadische aanpak en gaat de Liga resoluut voor een sponsorbeleid dat resulteert in een opdeling in partnerships en sponsorovereenkomsten.

Partnership

Partnershipovereenkomsten houden per definitie een langetermijnsamenwerking in. Centraal staat de gezamenlijke uitwerking van een beleidsniche van de MS-Liga. Zo zijn er 9 niches vastgelegd waar momenteel grotendeels al een invulling aan wordt gegeven. Zowel de partner als de Liga zelf kunnen hierbij voorstellen doen in het kader van die nichewerking. De concrete uitwerking gebeurt aan de hand van zowel kortlopende als van langdurige projecten.

Hierna volgt een overzicht van de niches:

 • empowerment
 • tewerkstelling, werkbehoud, (re)integratie
 • sporten en bewegen
 • informatie
 • communicatie
 • kinderen en jongeren
 • vrijwilligerswerking
 • vakantiewerking
 • (inter)culturele werking

In welke niches zijn onze partners actief? 

 • empowerment
  - assertiviteitstrainingen: Merck Serono
  - mindfulnesstrainingen: Sanofi Aventis 
 • tewerkstelling, werkbehoud, (re)integratie
  - assertiviteitstrainingen: Merck Serono
  - MS-award: Merck Serono
 • sporten en bewegen
  - bewegingsdagen, studiedagen met opleiding, workshops: Bayer Schering
 • informatie
  - brochure voeding: Novartis 
  - WOMS-info: Bayer Schering, Biogen Idec, Novartis, Sanofi Aventis
 • communicatie
  - algemene site: Novartis
  - actiesite MS-week: Novartis
  - jongerensite: Biogen Idec
  - MS-Link: Bayer Schering, Biogen Idec, Merck Serono, Novartis, Sanofi Aventis
 • kinderen en jongeren
  - weekend voor kinderen en jongvolwassenen: Novartis
  - brochure kinderen: Novartis 
 • vrijwilligerswerking
  - verkoop van chocolade: Bayer Schering, Biogen Idec, Genzyme, Merck Serono, Novartis, Sanofi Aventis 
 • vakantiewerking 
  - inzet van personeel op volunteer day: Novartis
 • (inter)culturele werking
  - momenteel geen lopend project

Met de partners worden systematisch afspraken gemaakt i.f.v. bespreking en  opvolging van de projecten. Bij elk project worden specifieke returnafspraken vastgelegd, zowel inzake communicatie als inzake visibiliteit.

Sponsors

We maken een onderscheid tussen eenmalige sponsors en sponsors die de MS-Liga systematisch steunen. Eenmalige sponsoring is wanneer voor ondersteuning van een specifieke actie wordt gekozen (bv. schenking van een fiets door, …).
Systematische sponsoring gebeurt bv. via advertentie-inlassingen in MS-Link.
We maken ook een onderscheid tussen sponsors die de MS-Liga lokaal of regionaal steunen en op Vlaams niveau. Op lokaal/regionaal niveau worden returnafspraken gemaakt met de lokale of provinciale werking van de MS-Liga. Op Vlaams niveau gebeurt dat rechtstreeks met de directie.

Welgemeende dank

Op ons eentje als MS-organisatie krijgen we de werking nooit rond. Onze dank gaat dan ook uit naar de partners en sponsors, zowel in de plaatselijke werking als op Vlaams niveau, die het mogelijk maken dat de MS-Liga haar missie waar kan maken.

Contact: secretariaat@ms-vlaanderen.be

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.