Hoe kan u de MS-Liga Steunen?

De talloze initiatieven die de MS-Liga jaarlijks opzet en uitwerkt en waarvan we u er enkele nader hebben toegelicht, vergen heel veel voorbereiding, energie en inzet van de betrokken maatschappelijk werksters waarbij in veel gevallen ook vrijwilligers betrokken zijn. Maar ook de realisatie van doelgroepgerichte info op de website betekent een enorme investering in voorbereiding, verwerking van gegevens en in expertise die ook van buitenaf moet komen. Het hoeft geen betoog dat deze initiatieven, die slechts een deel uitmaken van de werking van de MS-Liga, een flinke hap betekenen uit het jaarlijks budget.

Zoals u kan aflezen uit de inkomstenbronnen wordt de MS-Liga slechts in geringe mate betoelaagd door de overheid en dit gebeurt dan nog in een uitdovend scenario (ex-DAC-statuut). Dat betekent dat u het verschil maakt. Het verschil tussen het kunnen organiseren van deze activiteiten waarvan de getuigenissen boekdelen spreken of het feit dat we moeten zoeken naar andere oplossingen of deze activiteiten zelfs moeten uitstellen.

U kan onze liga op verschillende manieren steunen.

Fiscaal aftrekbare gift

Steun de MS-Liga, uw gift is meer dan welkom en zoals u kon lezen, meer dan goed besteed. Giften vanaf 40 euro op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Stort op rekeningnummer BE97 0000 0001 4649.

Een permanente opdracht

Wilt u regelmatig een storting doen? Vraag een permanente opdrachtdocument aan via het secretariaat (secretariaat@ms-vlaanderen.be), bel 011 80 89 80 of print het af via de site.

Legaat / duo-legaat

Steun de MS-Liga door schenking van een legaat. Wenst u meer informatie of een goede begeleiding, neem dan contact op met het secretariaat via mail secretariaat@ms-vlaanderen.be of bel 011 80 89 80.

Lidmaatschap

Steun de MS-Liga door lid te worden van de MS-Liga Vlaanderen vzw. Lid worden kan door 17 euro te storten op rekeningnummer BE30 0011 3608 4511. U kan hiervoor eveneens een permanente opdracht (PO) opmaken, dan betaalt u 16 euro. De documenten voor deze PO kan u hier downloaden.

Vrijwilligers

De MS-Liga doet beroep op vrijwilligers die op verschillende vlakken kunnen helpen. Hebt u een paar uurtjes vrij? Mail naar vrijwilligerswerking@ms-vlaanderen.be.

Organiseer een activiteit ten voordele van de MS-Liga

  • Loop, fiets of wandel voor MS en laat u sponsoren
  • Organiseer een optreden, een bal, een fuif voor MS of organiseer een activiteit in uw bedrijf of organisatie
  • ...

Er zijn tientallen mogelijkheden. Neem een kijkje op onze site of contacteer fondsenwerving@ms-vlaanderen.be.

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.