Fiscaal aftrekbare gift

Om de MS-Liga financieel te steunen kan u een gift overmaken op het rekeningnummer

                                                  BE97 0000 0001 4649
 
Vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. Dit gebeurt steeds het jaar nadat uw gift werd gestort. U krijgt van de MS-Liga Vlaanderen uw attest thuis toegezonden in de loop van de maand maart.

U kan ook een gift bestemmen voor een specifiek doel binnen de werking of voor een specifieke regio.

Het volstaat om dit doel of die regio in de mededeling bij de storting te vermelden.

U kan o.a. uit volgende doelen kiezen:

 • sociaal MS fonds: met giften uit dat intern fonds helpen wij personen met MS om via leningen, overbruggingen en tussenkomsten een aantal zware kosten (aanpassing aan de woning of de wagen, dure hulpmiddelen, thuiszorg…) die inherent zijn aan MS te milderen.
 • wetenschappelijk onderzoek: MS is nog steeds spijtig genoeg een ongeneeslijke ziekte. Er gebeurt wetenschappelijk onderzoek wereldwijd door academici en farmabedrijven. Maar ook de MS-verenigingen dragen hun steentje bij door (gericht) onderzoek te stimuleren

 U kan ons ook steunen door een storting te doen naar aanleiding van:

 • verjaardagen
 • huwelijk, gouden bruiloft
 • geboorte van een kindje
 • opening nieuwe zaak
 • overlijden
 • dienstjaren pensioen
 • priesterschap, zuster...
 • ... 

De wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen (Belgisch Staatsblad van 20 december 2012 - Ed. 4) heeft vanaf het aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) de bepalingen met betrekking tot de giften gewijzigd.
De voornaamste wijziging is:

 •  Giften geven voortaan geen recht meer op een aftrek van het totale netto-inkomen, maar op een belastingvermindering van 45% van de wettelijk gedane gift.

Voor meer informatie: sec.rb@ms-vlaanderen.be

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.