Lidmaatschap

Iedereen kan aansluiten bij de MS-Liga Vlaanderen mits jaarlijkse betaling van 16 euro lidgeld voor wie betaalt via een permanente opdracht of 17 euro voor wie een gewone storting doet op rekeningnummer BE30 0011 3608 4511 (BIC GEBABEBB) van de MS-Liga Vlaanderen te Overpelt.

Samenwonende personen die beiden lid willen zijn, betalen dan respectievelijk 22 euro (via permanente opdracht) of 23 euro (via gewone storting).

Als lid met MS kan u van de volgende voordelen genieten:

  • een gratis sociale dienstverlening
  • deelname aan diverse activiteiten die georganiseerd worden, zowel op plaatselijk als op Vlaams niveau: infodagen, themaweekends, Doorbreek de cirkel, ontspanningsnamiddagen...

Alle leden ontvangen ons driemaandelijks tijdschrift ‘MS-Link', met het laatste nieuws op sociaal, medisch en wetenschappelijk vlak. 

Voor meer info : mieke.bollen@ms-vlaanderen.be.

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.