Permanente opdracht

Hoe kan u schenken waarbij u:

  • regelmatig een bedrag wenst te storten
  • niet telkens opnieuw een overschrijving hoeft te maken
  • die opdracht gemakkelijk stop kan zetten?  

Bijvoorbeeld:

Om aan een bedrag van 40 euro per jaar te komen, kan u maandelijks een bijdrage storten van 3,34 euro.
Zo ontvangt u ook een fiscaal attest (12 x 3,34 = 40).  

U geeft zo zelf een opdracht aan de bank om op een vast moment een door u bepaald bedrag aan de begunstigde (MS-Liga Vlaanderen vzw) over te maken.

Dit is niet hetzelfde als een domiciliëring. Daar geeft u de bank de toestemming om een betalingsopdracht (verschillende bedragen) die een derde geeft, uit te voeren (bv. telefoonrekening).  

Download het document dat u kan afprinten. Het eerste deel van het document moet u invullen, ondertekenen en aan uw bank bezorgen, het tweede deel moet u ook invullen en ondertekenen, maar stuurt u op naart ons secretariaat (Boemerangstraat 4, 3900 Overpelt t.a.v. Mieke Bollen).

 Of mail om de documenten te bekomen naar sec.rb@ms-vlaanderen.be.

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.