Vrijwilligerswerking

Samen met de professionele medewerkers (sociale dienst, secretariaat...) zijn er veel vrijwilligers (ook personen met MS en/of partners) nodig. De MS-Liga Vlaanderen is immers ook een erkende vrijwilligersorganisatie.

Onze vrijwilligers  zijn actief op alle denkbare terreinen, wij denken hierbij aan: 

  •  een bezoekje afleggen
  • een culturele of ontspannende activiteit organiseren
  • vervoer
  • een handje helpen bij de fondsenwerving (bv. bij de chocoladeverkoop)
  • actief lid worden van een plaatselijk comité of van de Algemene Vergadering
  • zich engageren in de Raad van Bestuur
  • ...
    Zonder hen kan de Liga niet bestaan!

Ook wie af en toe iets wil/kan doen voor de MS-Liga is meer dan welkom. Ook voor u als occasionele vrijwilliger/ster is er een taak weggelegd. 

MS-Liga iets voor u?

U kan zich altijd nuttig maken binnen de MS-Liga waar uw interesse ook naar uit gaat. U bepaalt immers zelf waarvoor u zich wil inzetten en hoeveel tijd u kan vrijmaken. U bent verzekerd voor uw inzet.  
Bent u geïnteresseerd, neem dan gerust contact op via e-mail: vrijwilligerswerking@ms-vlaanderen.be

Vrijwilligers kunnen hier volgende documenten downloaden:

Vrijwilligersovereenkomst MS-Liga Vlaanderen (ondertekend terug bezorgen aub)

Begeleid schrijven bij de vrijwilligersovereenkomst - nieuwe vrijwilligers

Begeleid schrijven bij de vrijwilligersovereenkomst - bestaande vrijwilligers

Inlichtingenfiche (ondertekend terug te bezorgen aub)

Verzekeringspolis vrijwilligersorganisaties

Synthese verzekeringspolis vrijwilligersorganisaties

invulbare onkostennota

blanco organisatienota

Wederzijdse rechten en plichten

invulbare informatienota (aanvraagformulier tot toestemming aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds voor de arbeidsongeschikte vrijwilliger)

Je kan hier ook het huishoudelijk regelement en de actuele statuten vinden.

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.