Vrijwilligerswerk binnen de MS-Liga als werkzoekende, kan dat?

Ja, zeker. U mag volgende vrijwillige activiteiten voor een onbeperkte periode voor de MS-Liga verrichten onder volgende voorwaarden:

Maximum 28 uur per week
De taken als vrijwilliger zijn o.m.

  • Chocoladeverkoop
  • Bezoek bij personen met MS thuis, in een instelling of ziekenhuis
  • Bemannen van infostanden
  • Begeleiden bij uitstappen of wandelingen
  • Bestuursfunctie binnen de vereniging
  • Administratieve taken binnen de vereniging

Indien er andere activiteiten gevraagd worden of bij twijfel zoals hier omschreven, dient er een extra aanvraag te gebeuren via het formulier C45B, dat op het secretariaat van de MS-Liga kan opgevraagd worden via vrijwilligerswerking@ms-vlaanderen.be of telefonisch via 011 80 89 81.

Mocht je nog twijfelen, lees dan snel het artikel dat in Maczima december 2015 verscheen. Onderzoek toont immers aan dat vrijwilligerswerk de negatieve gezondheidseffecten van werkloosheid opvangt: download hier

Welke formaliteiten moet u vervullen indien u voor de MS-Liga vrijwilligersactiviteiten verricht?

De MS-Liga Vlaanderen vzw is in het bezit van een algemene toestemming van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening om werklozen en bruggepensioneerden op een vrijwillige basis tewerk te stellen. Deze toestemming werd gegeven voor een onbeperkte periode en houdt in dat onze vrijwilligers GEEN ENKELE formaliteit t.o.v. de RVA dienen te verrichten.
Het erkenningsnummer: Y01/0622008/2008/42-45bis

Kunt u bepaalde voordelen cumuleren met uw werkloosheidsuitkeringen?

Een vrijwillige activiteit is arbeid die wordt verricht zonder tegenprestatie. U mag vergoedingen, toegekend in het kader van de activiteiten die u uitoefent als vrijwilliger of als amateur-sportbeoefenaar, cumuleren met werkloosheidsuitkeringen OP VOORWAARDE DAT deze vergoedingen worden verleend als terugbetaling van uw onkosten.

Het kan gaan om:

  • hetzij een vergoeding tot terugbetaling van de werkelijke onkosten;
  • hetzij een forfaitaire vergoeding voor zover deze door de fiscale administratie wordt beschouwd als een niet-belastbaar voordeel. Hiervoor mag de vergoeding 32,71 euro per dag met een maximum van 1 308,38 euro per jaar (geïndexeerd bedrag geldig vanaf 01/01/2013) niet overschrijden. Specifieke bedragen zijn vastgesteld voor activiteiten ten voordele van bepaalde sportclubs (win inlichtingen in bij de fiscale administratie).

Vrijwilligerswerk binnen de MS-Liga als arbeidsongeschikte, kan dat?

Krijgt u een uitkering als mindervalide van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, dan kunt u vrijwilligerswerk verrichten zonder iemand op de hoogte te brengen. Komt de uitkering van het ziekenfonds, dan moet u de toestemming vragen aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. 
DUS: ontvangt u een uitkering van het ziekenfonds, dan moet u eerst de toestemming krijgen van de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds, aan de hand van een specifiek formulier. Dit formulier kunt u hier downloaden.

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.