Deel 6: De band met je arts

Leven met MS kan lastig zijn en het is dan ook verstandig om - indien nodig - hulp te zoeken. Een goede band met je artsen is van groot belang.

Een chronische aandoening als MS heeft regelmatige behandeling en controle nodig. Het ligt dan ook voor de hand om met zekere regelmaat met je arts contact te hebben. Je zult nauw moeten samenwerken om de symptomen aan te pakken, complicaties te voorkomen en de kwaliteit van leven te handhaven.

Dit deel van 'MS, wat nu?' geeft je handvatten om deze samenwerking te optimaliseren en de raadplegingen bij je neuroloog en huisarts zo gemakkelijk en effectief mogelijk te maken.

Huisarts en neuroloog

In het begin van de ziekte weten veel mensen niet precies of/en wanneer ze met nieuwe symptomen naar de dokter moeten gaan.

Je wilt graag uitleg over de problemen die je hebt, maar je maakt je misschien ook zorgen over wat je zult horen. Bovendien kan je onzeker zijn over welke problemen wel en welke niet met MS te maken hebben.

Als je voornamelijk je huisarts raadpleegt of een neuroloog die niet in MS gespecialiseerd is, vraag je je misschien af of de arts wel genoeg afweet van de specifieke problemen die MS met zich meebrengt en hoe die te behandelen. Je twijfelt misschien ook wanneer je de neuroloog en wanneer je de huisarts moet raadplegen.

Een neuroloog is een arts die gespecialiseerd is in ziekten van het zenuwstelsel en hij is degene die de definitieve diagnose van MS stelt. De neuroloog kan je uitleggen wat MS precies is en wat ze in jouw persoonlijke situatie kan betekenen.

Hij zal het verloop van de ziekte in de gaten willen houden en je - indien nodig -, behandelen voor klachten die met de ziekte samenhangen.

Je huisarts kan je ook nuttige informatie over MS geven. Daarbij heeft hij/zij de meeste kennis van de beschikbare hulp bij jou in de buurt. Weet dat niet elke klacht per se met MS verband houdt.

Een periodieke algemene check-up bij je huisarts kan ook voor mensen met MS nuttig zijn.

Voorbereiding

Elk bezoek aan een arts of dit nu je huisarts of je neuroloog is, vraagt enige voorbereiding. Het beste kan je van tevoren een lijstje maken met de problemen of symptomen die er sinds je vorige bezoek eventueel bijgekomen zijn.

MS wordt gekenmerkt door verschillende symptomen die komen en gaan. De informatie die je verschaft is nuttig voor je arts, zelfs als je van dat bepaald symptoom op de dag van je doktersbezoek geen last hebt. Ook voor de vragen die je aan je arts wilt stellen, kan het helpen als je ze vooraf opschrijft. Zo vergeet je ze in ieder geval niet.

Maak je geen zorgen als je niet weet of een bepaald probleem wel of niet met MS te maken heeft. Het is de taak van je huisarts om je gezondheidsproblemen bij te houden. De huisarts kan je voor een behandeling naar een neuroloog of andere specialist doorverwijzen.

Naarmate je meer vertrouwd raakt met je MS, ga je sneller herkennen of een probleem wel dan niet met MS te maken heeft.

IEMAND MEEVRAGEN

Als je denkt dat je misschien niet alles wat de dokter zegt goed kunt onthouden, vraag dan je partner, een vriend of vriendin mee. Hij of zij kan er de hele consultatie bij zijn of buiten wachten als je iets persoonlijks met de dokter wilt bespreken.

Vraag de arts dingen te herhalen of opnieuw uit te leggen als je denkt dat je het niet volledig begrepen hebt.

LEER OVER MS

Als je een actieve rol wilt spelen in de zorg voor je eigen gezondheid, kan je best leren wat MS is. Je zult soms iets horen of lezen over een bepaalde behandeling waar je arts het nog niet over heeft gehad.  Het kan handig zijn om het boek of artikel mee te nemen naar je volgende afspraak. Je kunt dan overleggen of die behandeling geschikt is voor jou.

Mocht je merken dat je huisarts moeilijk op bepaalde vragen over je MS kan antwoorden, aarzel dan niet om een verwijzing te vragen voor een raadpleging bij de neuroloog.

‘ONZICHTBARE' SYMPTOMEN

MS kan een grote verscheidenheid aan symptomen veroorzaken.

Sommige symptomen zijn voor de buitenwereld - en dus ook voor je arts - onzichtbaar. Mensen met MS zien er vaak tegenop om te praten over moeilijkheden met blaas of darmen, veranderingen in seksueel functioneren of hun problemen met stemming, denken en geheugen.
Veranderingen en problemen op deze intiemere gebieden zijn normaal bij MS en kunnen op elk moment in het verloop van de ziekte optreden. Er zijn verschillende manieren om er wat aan te doen en als je arts er meteen aandacht aan besteedt, kan dat helpen om er beter mee te leren omgaan.

Spijtig genoeg zijn er nog steeds veel artsen die er geen gewoonte van maken om naar deze onderwerpen te vragen.

Deze onderwerpen zijn ook besproken in deel 4 van de serie 'MS, wat nu?'. Als je van één of meerdere van deze problemen last hebt, zal de informatie die je daar vindt, je wellicht helpen om er met je arts over te praten. Als je merkt dat je arts het vervelend vindt om over deze onderwerpen met je te spreken of wanneer hij aangeeft er niets aan te kunnen doen, dan kan je een verwijzing vragen naar een uroloog, een seksuoloog of een psycholoog.

REGELMATIGE AFSPRAKEN

Het kan nuttig zijn om regelmatig - een of twee keer per jaar - een afspraak met je neuroloog te hebben, zelfs als je geen klachten of nieuwe symptomen hebt.

Periodieke neurologische onderzoeken geven de neuroloog informatie die hij nodig heeft om je gezondheidstoestand in de gaten te houden, nieuwe behandelingen voor te schrijven en complicaties te voorkomen.

Deze bezoeken geven jou de mogelijkheid om vragen te stellen en geven je neuroloog de gelegenheid om je algemene gezondheidstoestand te evalueren.

Neurologen zijn zich bewust van de mogelijke impact van MS op verschillende aspecten van het dagelijkse leven, zoals het gezinsleven en je werk. Hij/zij zal je ook kunnen informeren over en doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten wanneer je die nodig hebt.

De effecten die MS op je dagelijkse leven heeft, zijn op veel manieren draaglijker te maken.

Spoedgevallen

Symptomen van MS zijn zelden echt spoedeisend. Je arts weet dat veel mensen met MS zich zorgen maken over de toekomst. Hij/zij kan je helpen om eventuele symptomen van MS te leren herkennen.

Als er plots nieuwe symptomen de kop opsteken of bestaande symptomen verergeren, heb je waarschijnlijk een MS-aanval of -opflakkering. Je kunt dan het beste een afspraak maken met je huisarts of neuroloog. Spreek vooraf wel af of je in zo'n geval de arts kunt bellen of eventueel een dringende afspraak kunt krijgen. Probeer zeker goed in te schatten wanneer je de dokter belt: midden in de nacht is meestal niet nodig. Je meteen aanbieden op de spoedgevallendienst leidt zelden tot een vlotte gang van zaken.

Sommige bijwerkingen van medicatie kunnen je ongerust maken. Als je meer weet over de mogelijke bijwerkingen van de medicijnen die je gebruikt, kan dit helpen bij het herkennen van een reactie erop.

Het is belangrijk om er een gewoonte van te maken om bijsluiters van medicijnen die je gaat gebruiken van tevoren goed te lezen. Je apotheker kan eventuele vragen beantwoorden en heeft ook toegang tot de productinformatie, die bijzonderheden over de mogelijke bijwerkingen kan geven.

EEN PAAR PUNTEN OM TE ONTHOUDEN

Het is belangrijk dat je een goede verstandhouding met je huisarts en neuroloog opbouwt. Effectief teamwork is de sleutel om met succes met je MS om te gaan.
Besteed ook voldoende aandacht aan je algemene gezondheidstoestand en welbevinden.
Verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en andere professionelen uit de gezondheidszorg zijn waardevolle bronnen van hulp en informatie voor mensen met MS. Stel je op de hoogte van alle mogelijke hulpbronnen die er zijn.

COLOFON

De MS-Liga Vlaanderen was op zoek naar duidelijke, begrijpbare informatie voor mensen met recente MS-diagnose en ontdekte de serie 'MS, wat nu?' van MSweb in Nederland (http://www.msweb.nl).

Dankzij de goede samenwerking met MSweb kreeg de MS-Liga Vlaanderen de toestemming om deze nuttige reeks over te nemen en de nodige aanpassingen te doen aan de Belgische situatie.

Oorspronkelijke titel: ‘Knowledge is Power’, verschenen bij MS Australia in 2004 (http://www.msaustralia.org.au).

MSweb heeft met een team deskundigen de Australische reeks vertaald en aangepast aan hun situatie. De eindredacteur is Adeline Fritzsche.

Deze serie is gebaseerd op professioneel advies en de mening van experts, maar vertegenwoordigt geen therapeutische aanbevelingen of voorschriften. Voor specifieke informatie en advies kan je best contact opnemen met je neuroloog of huisarts.

©MSweb, 2006

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.