Tewerkstelling

Als de diagnose van MS wordt gesteld, roept dit heel wat vragen op. Het brengt angst en onzekerheid voor de toekomst. Daarnaast is voor mensen die een beroepsactiviteit uitoefenen ‘het werk’ eveneens een grote bekommernis. Het speelt immers een belangrijke rol in ons leven. Het is niet alleen een bron van inkomsten, maar zorgt ook voor sociale contacten, onafhankelijkheid, opbouw van kennis en zelfontplooiing. Omdat het voor mensen met een chronische aandoening of een beperking niet altijd evident is om het werk te behouden of een nieuwe job te vinden, heeft de overheid een aantal maatregelen ontwikkeld die de tewerkstelling willen ondersteunen en stimuleren. Op die manier tracht men meer mensen met een arbeidshandicap, zoals men dit benoemt, aan het werk te krijgen of te houden. De onderstaande maatregelen en begeleiding kunnen u een duwtje in de rug geven en bieden hopelijk een antwoord op uw vragen.

Vooraleer van start te gaan willen wij echter waarschuwen. We zullen noodgedwongen uw woordenschat met heel wat afkortingen ‘verrijken’ om het positief uit te drukken. Laat u echter niet afschrikken, we hopen u ongeschonden doorheen de tekst te loodsen.

Via VDAB (Vlaanderen)

Via Riziv (Federaal)

Maatregelen voor ambtenaren

 

Meer info

Interessante websites 

www.vdab.be/arbeidshandicap
www.gtb-vlaanderen.be
www.wheelit.be
www.dewerkbank.be
www.vlaanderen.be/emancipatiezaken
www.jobpunt.be

Nuttige brochures 

‘Wat nu gedaan? Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening’ 

De brochure vindt u terug op www.vlaamspatientenplatform.be. Doorklikken op publicaties – brochures. Daarin vindt u een antwoord op vragen zoals 'Ben ik verplicht om in het sollicitatiegesprek te vertellen dat ik ziek ben?', 'Hoe pak ik het aan om te solliciteren ondanks mijn ziekte?', 'Op welke aanpassingen kan ik rekenen?'.

‘Werken met een handicap bij de Vlaamse Overheid’

Via de zoekfunctie op www.vlaanderen.be/emancipatiezaken kan u de brochure  terugvinden.

‘Op-stap naar werk’

Op de website www.siho.be vindt u onder publicaties – gidsen SIHO deze gids . Deze brochure geeft o.a. studenten met een beperking een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen maar ook tips bij het solliciteren.

‘Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: een gids voor goede praktijken’

Via www.move-europe.be kan u de brochure downloaden.
Deze gids is bedoeld als hulpmiddel voor werkgevers en bevat informatie, tips en een stappenplan waarmee bedrijven aan de slag kunnen. 

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.