Verzekeringen

Als de diagnose van MS gesteld is, zal dit gevolgen hebben bij het aangaan van bepaalde nieuwe verzekeringen. Je wordt door de verzekeraars nu immers als een hoger risico beschouwd, waardoor sommige goede verzekeringsovereenkomsten onbetaalbaar of zelfs ontoegankelijk worden.

Wij denken hierbij aan schuldsaldoverzekeringen bij het lenen voor de aankoop van een woning, hospitalisatie- en andere gezondheidsverzekeringen, annulatieverzekeringen bij reizen, ...

Voor meer informatie kan u zich richten tot het Vlaams Patiëntenplatform (VPP)
Groenveldstraat 15
3001 Heverlee
Tel. 016 23 05 26
Fax 016 23 24 46
E-mail info@vlaamspatientenplatform.be
Website www.vlaamspatientenplatform.be 

Vlaams Patiëntenplatform (VPP)

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw is een onafhankelijke koepelorganisatie van momenteel 82 patiëntenverenigingen uit Vlaanderen die streeft naar een toegenkelijke zorg op maat voor de patiënt en zijn omgeving. De MS-Liga Vlaanderen participeert via professionele medewerkers en personen met MS in deze vereniging.

Het VPP wenst dat de patiënten op actieve wijze deelnemen aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg. De projecten van het VPP worden gedragen door afgevaardigden uit de patiëntenverenigingen. De site biedt een ruime bron aan informatie en staat open voor opmerkingen en suggesties via e-mail.

Klachten over hospitalisatieverzekeringen

Het kabinet van Minister Reynders is momenteel op zoek naar problemen met hospitalisatieverzekeringen aangeboden door private verzekeraars.

Sinds de wet van 20 juli 2007 mogen verzekeraars mensen met een chronische ziekte of handicap voortaan niet meer weigeren voor ziektekostenverzekeringen. De aangerekende premie voor een persoon met een chronische ziekte of handicap moet gelijk zijn aan de premie van eenzelfde persoon zonder chronische ziekte of handicap. Opgelet! De verzekeraar mag wel alle kosten die verband houden met de reeds bestaande ziekte of handicap uitsluiten! Verder bepaalt de Wet van 20 juli 2007 dat collectieve hospitalisatieverzekeringen via het werk of het gezin individueel voortgezet kunnen worden onder dezelfde voorwaarden van de oorspronkelijke polis.

Heeft u van dit recht op ziektekostenverzekering of het recht op individuele voortzetting van een collectieve hospitalisatieverzekering gebruik gemaakt? Of kent u misschien mensen die ervan gebruik gemaakt hebben? Zo ja, gelieve uw ervaringen en eventuele klachten aan het VPP te laten weten. Op deze manier kunnen zij de Wet van 20 juli 2007 naar zijn werkelijke waarde schatten, gebreken aankaarten en gerichte oplossingen aanbieden. 

Mogelijke problemen kunnen zijn: 

  • een te brede omschrijving van de kosten die uitgesloten worden omwille van een voorafbestaande aandoening;
  • een andere polis dan de oorspronkelijke bij de individuele voortzetting van een collectieve polis; 
  • symptomen van een bepaalde ziekte die al bestaan zouden hebben bij het afsluiten van een verzekering waardoor de dekking geweigerd of beperkt wordt; 

Alle andere klachten over verzekeringen zijn zoals voorheen uiteraard ook welkom! 

Contact: 

Vlaams Patiëntenplatvorm (VPP)
tel. 016 23 05 26 of mail naar roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be.
www.vlaamspatientenplatform.be 

Riziv

Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering

In het kader van haar kwaliteitsmanagement biedt het Riziv vanaf 1 september 2008 een nieuwe dienst aan voor klachtenbeheer. Meer informatie en het klachtenformulier vindt u terug op de website www.riziv.be.

Je kan terecht voor klachten betreffende de werking van het Riziv en de kwaliteit van dienstverlening.
Het gaat bv. over:

  • het uitblijven van informatie of reactie van een dienst bij de behandeling van een dossier
  • een probleem in verband met door het Riziv verrichte betalingen
  • onvolledige of onduidelijke informatie (brochures, omzendbrieven, Riziv-website,...)
  • een probleem in een interactieve informaticatoepassing op de Riziv-website
  • het gedrag van een Riziv-medewerker (telefonisch onthaal, medisch onderzoek, ...)
Voor klachten die betrekking hebben op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de inhoud van een dossier of de door het Riziv genomen beslissingen, kan u er niet terecht. Voor dit type klachten blijven de andere mogelijkheden van beroep bestaan (o.m. arbeidsrechtbank).

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.