Hoe wordt de diagnose MS gesteld?

Mensen moeten soms heel lang wachten voordat duidelijk wordt dat MS de oorzaak is van hun klachten.

Er zijn geen twee personen met MS met hetzelfde klachtenpatroon.

Dit maakt het voor de arts soms moeilijk om de diagnose met 100 % zekerheid te stellen. Soms kan dit pas na verloop van tijd, als er nieuwe symptomen ontstaan of als bijkomende onderzoeken nieuwe afwijkingen tonen.

Daarbij komt nog dat dezelfde klachten ook door andere ziekten kunnen veroorzaakt worden.

Dit alles bij elkaar kan het stellen van de diagnose tot een slepend proces maken.

Om de diagnose te stellen wordt vooral gebruik gemaakt van vier technieken:  

 • De lumbaalpunctie
  Een lange naald wordt ingebracht in de ruimte onder het ruggenmerg om een kleine hoeveelheid hersen- en ruggenmergvocht af te nemen. Dit vocht wordt onderzocht op afwijkingen. 
 • De MRI-scan
  Dit is een scanner die gebruik maakt van een sterk magneetveld, die de hersenen en het ruggenmerg in beeld kan brengen. 
 • Geëvoceerde potentialen
  De geleiding van impulsen door specifieke zenuwbanen wordt gemeten. Er worden elektroden op de huid of kleine naaldjes in de huid aangebracht op bepaalde plaatsen, waar het signaal gemeten wordt. Na het toedienen van elektrische prikkels, wordt het resultaat gemeten. De vorm en het tijdstip van het antwoord geven belangrijke informatie. 
 • Bloedonderzoek
  Het bloed wordt uitgebreid onderzocht, vooral om andere oorzaken uit te sluiten. MS kan tot op heden niet in het bloed aangetoond worden.

voorbeeld MRI-scan

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.