Wat zijn de klachten bij MS?

De klachten zijn heel erg verschillend.

Voor alle duidelijkheid: omdat hier een reeks mogelijke klachten opgesomd zijn, wil dit niet zeggen dat u van allemaal last zal krijgen!

We noemen hier alleen klachten die vrij vaak voorkomen. Tussen haakjes staan voorbeelden van verschijnselen. 

 • de ogen (slecht zien of minder contrast, pijnlijke oogbewegingen, dubbel zien)
 • vermoeidheid (snel moe, moe zonder duidelijke aanleiding)
 • de spieren (stijfheid of zwakte)
 • het gevoel ('dove' plekken of tintelingen, veranderd gevoel zoals branden, prikken, prikkelingen)
 • stuurloosheid van bewegingen (lopen als dronkeman, naast voorwerpen grijpen)
 • het plassen (slecht te controleren)
 • de stoelgang (verstopping)
 • seksuele storingen (minder of ander gevoel)
 • depressies
 • geheugenstoornissen
 • de spraak (moeilijk te verstaan)

Voor informatie verwijzen we u naar uw huisarts of neuroloog. Ook in de publicaties van de MS-Liga worden de verschillende klachten uitgebreid behandeld.

De persoon met MS

Voor sommigen is de diagnose MS een opluchting: eindelijk weten wat er aan de hand is. In de meeste gevallen komt daar vroeg of laat wel schrik of paniek bij. Dat is logisch.

Tussen de 25 en 45 jaar worden plannen gemaakt, heeft iemand een opleiding afgerond, zijn/haar carrière een nieuwe wending genomen, wil iemand een gezin stichten, …

Dit komt allemaal in een totaal ander daglicht te staan. Mensen gaan twijfelen aan de toekomst, bestaande zekerheden lijken weg te vallen.

Hoe moet het in vredesnaam verder?

Deze onzekerheid kan tot noodsituaties leiden. Allerlei gevoelens kunnen daarbij opkomen: verbijstering over dit lot, angst voor de toekomst, verdriet om het verlies van gezondheid, eenzaamheid en teruggetrokkenheid, depressies, woede… het kan van alles zijn.

Iedereen heeft zijn eigen manier om hiermee om te gaan. Je komt hier niet 'vanzelf' uit. Op zekere ogenblikken zal je ook anderen nodig hebben, al kan dit in het begin zeer moeilijk zijn.

Er over praten kan opluchten, anderen kunnen een werkelijke steun zijn, zonder dat je je afhankelijk mag gaan voelen.

Voor anderen kan hun geloofsovertuiging een houvast betekenen.

Contact met lotgenoten kan het vertrouwen in de toekomst helpen herstellen.

Je kan aankloppen bij patiëntenverenigingen die allerlei activiteiten en bijeenkomsten organiseren.

Heb geen angst voor professionele hulp: een maatschappelijk assistent of een psycholoog kunnen wel degelijk hulp en steun bieden.

Sommige mensen besluiten om niet bij de pakken te gaan zitten en de hoop niet op te geven. Een positieve kijk op wat je (nog) allemaal kan, geeft je meer levensmoed dan het piekeren over wat je niet meer kan. Zij proberen te vechten voor een menswaardig bestaan en niet zozeer tegen MS - al is dat niet altijd eenvoudig.

De partner 

Ook de partner, de kinderen, de familie, de vrienden moeten dit nieuws verwerken. MS krijg je niet alleen, ook iedereen die contact heeft met de persoon met MS heeft hier mee te maken. reikende handen  

Ook voor hen kost dit tijd, ook zij moeten deze nieuwe feiten onder ogen zien.

Dit kan problemen geven: de partner kan zich heel triest voelen op het ogenblik dat de persoon met MS behoefte heeft aan een opbeurend gesprek.  

Elkaar op de hoogte houden van uw gevoelens is een grote stap naar elkaar toe, als u uw zorgen, maar ook uw vertrouwen, kunt delen.

Een ander kan nooit uw probleem oplossen, maar kan wel luisteren en begrip tonen. 

Wie de ruimte krijgt om lucht te geven aan zijn/haar gevoelens, kan er vaak beter tegen, gewoon omdat er iemand naar hem/haar luistert.  

Als u uw gevoelens niet wil of kan uitspreken tegen degene die MS heeft, kan u misschien bij een ander terecht met een luisterend oor voor jou. Daar hebben patiëntenorganisaties mogelijkheden voor, bijvoorbeeld: gespreksgroepen voor partners.

MS en kinderen

Er zijn meer vrouwen dan mannen met MS. Veel vrouwen met MS vragen zich af of ze nog kinderen kunnen krijgen.

Het antwoord daarop is: ja, meestal wel.

Vrouwen met MS zijn niet minder vruchtbaar dan andere vrouwen. Alleen kan de zwangerschap, de bevalling en de verzorging zwaarder zijn omdat veel mensen met MS sneller moe zijn. Het is dus van groot belang dat de vrouw in kwestie voldoende aan haar rust komt; hulp moet ruim van tevoren geregeld zijn.

Wanneer u zwanger wil worden, overleg dit dan met uw huisarts of behandelend neuroloog.  Alle medicijnen die ziekte remmend werken en ook sommige medicijnen die symptoomverlichting brengen, worden best gestopt voor de zwangerschap omdat er ofwel ongekende effecten zijn op het ongeboren kind ofwel gekende negatieve effecten.

Sommige medicijnen voor MS, bv mitoxantrone, kunnen de vruchtbaarheid wel negatief beïnvloeden.  

Thuis bevallen kan, al adviseren verloskundigen/gynaecologen over het algemeen een ziekenhuisbevalling. Als een keizersnede noodzakelijk is, kan overleg over de soort verdoving belangrijk zijn; sommige artsen zeggen dat een ruggenprikverdoving een opflakkering kan veroorzaken. Andere artsen zeggen dat dat niet zo is.

Tijdens de zwangerschap (vooral 2e en 3e trimester) is de kans op een opflakkering verlaagd: dit heeft vermoedelijk te maken met de veranderde immuniteit en hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap.

In de eerste drie maanden na de bevalling is het aan te raden om het rustig aan te doen. Dan lopen vrouwen een verhoogde kans op een opflakkering.

Borstvoeding is gewoon mogelijk, tenzij u medicatie voor MS snel na de bevalling wil (her)starten. 

Een vraag die personen met MS zich ook stellen is of zij de ziekte aan hun kinderen kunnen doorgeven. Er is (bv zoals bij diabetes) een verhoogde kans om MS te ontwikkelen voor kinderen van een ouder met MS. Zijn er 2 ouders met MS, dan is de kans sterk verhoogd. Vooral de gevoeligheid om MS te ontwikkelen is erfelijk, maar om de ziekte te ontwikkelen, zijn er nog omgevingsfactoren van belang.

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.