Wonen en huisvestiging

Met een lichte handicap kan je de woning die je bezit of huurt nog gemakkelijk bewonen. Bij toename van de handicap kunnen kleine aanpassingen voldoende zijn. Grote aanpassingen kunnen zich na verloop van tijd misschien opdringen. Het veranderen of herinrichten van een woning doet men niet graag. De met veel liefde en zorg ingerichte kamers ombouwen tot aangepaste woonvertrekken vraagt een inspanning. Toch moet men deze stap durven zetten, de psychologische weerstand trachten te overwinnen en de woning aanpassen of eventueel verhuizen naar een andere woning.
Het is geruststellend voor alle gezinsleden dat men bij een eventuele toename van de handicap voorbereid is op aangepast wonen.
Indien je deskundig, technisch advies wenst, kan je best beroep doen op een ergotherapeut. Deze overlegt met jou over een zo optimaal mogelijke uitvoering van de aanpassingen.
Daarnaast kan je bij Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een tegemoetkoming krijgen voor een hele reeks kleine en grote aanpassingen aan de woning of hulpmiddelen, zoals steunbaren, tweede trapleuning, automatische garagepoortopener, douchestoel, liften, e.d.

Voor meer informatie kan u zich richten tot de sociale dienst van de MS-Liga of
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
Tel. 02 225 84 11
E-mail: informatie@vaph.be
Website www.vaph.be
Contactformulier 'stel een vraag'
In elke provincie is een afdeling van het VAPH.

Nieuwe website van het Kenniscentrum Hulpmiddelen

Het KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap (VAPH) heeft een nieuwe website: http://www.hulpmiddeleninfo.be. Op deze nieuwe site vind je de vertrouwde keuzewijzers, hulpmiddelenflashes en info's in een nieuw kleedje. De vormen en kleuren van de publicaties zijn veranderd, de inhoud is gebleven. Je vindt er ook het opleidingsaanbod van het KOC en de slides van hun presentaties.

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.