Links

Overheidsdiensten

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

www.socialsecurity.fgov.be
Een site gebouwd door het ministerie van Sociale Zaken, Leefmilieu en Volksgezondheid. De site is in de eerste plaats bedoeld om de burger algemene informatie te verschaffen over de sociale zekerheid van alle burgers (werknemers, zelfstandigen, personen met een handicap...)

Site van de federale overheid voor personen met een handicap

www.handicap.fgov.be
Hier vind je de gids die de federale overheid heeft uitgegeven als leidraad voor de personen met een handicap. Je kan in het menu ook doorklikken naar andere relevante informatie.

Vlaams Agentschap voor personen met een handicap

www.vaph.be
Deze site gaat uitgebreid in op de problematiek van personen met een handicap en hoe de Vlaamse overheid via allerlei decreten en maatregelen de sociale integratie van deze personen kan bevorderen.

Kennis- en ondersteuningscentrum

www.koc.be
Het KOC ondersteunt personen met een handicap en hun begeleiders in hun zoektocht naar de meest geschikte hulpmiddelen. Daarom geeft het KOC informatie over hulpmiddelen en ondersteunt het KOC de adviseurs in hun adviesverlening.

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

www.riziv.fgov.be

 

Tewerkstelling, werkbehoud en sociale (re)integratie

www.werk.be
Op deze website kan de surfer alles over werk in Vlaanderen vinden. Dat betekent een pak info onder een handig zoeksysteem, met afzonderlijke toegang voor werkzoekenden, werkgevers, werknemers of professionelen. Vacatures vinden, een stageplaats aanbieden, een premie aanvragen, een diversiteitsplan indienen... via dezesite vindt iedereen snel wat hij nodig heeft.

www.wordwatjewil.be
Je vindt hier het meest volledige overzicht van cursussen en opleidingen voor volwassenen in Vlaanderen.

www.socius.be
Steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

www.selor.be
Het selectiebureau van de overheid. Tal van vacatures, ook voor personen met een handicap.

www.vlaanderen.be
Op deze site staat er in de rubriek 'Vacatures' een overzicht van de vacatures bij de Vlaamse overheid.

www.ovam.be
Site van de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij. Vacatures worden, in de meeste gevallen, opengesteld voor personen met een handicap.

www.fegob.be
De 12 GOB's (centra voor gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling) hebben zich verenigd in een federatie met name FeGOB. De federatie heeft als missie: het verzekeren van een duurzaam en kwalitatief hoogstaand aanbod van opleiding, begeleiding en bemiddeling ten aanzien van de doelgroep (personen met een arbeidshandicap), de VDAB en de werkgevers. De MS-Liga heeft een samenwerkingsakkoord met FeGOB.

www.jobpunt.be
Jobpunt Vlaanderen biedt op een klantgestuurde en professionele manier ondersteuning aan het personeelsbeleid van de Vlaamse openbare besturen en draagt zo op de verschillende bestuursnivaeus bij tot een moderne en efficiënte overheid.

www.vlaamspatientenplatform.be
het VPP wijdt op haar site uit over verschillende aspecten i.v.m. tewerkstelling van personen met een handicap of ziekte.

www.handicapenarbeid.be
Het gebruikersoverleg handicap & arbeid is een platform van gebruikersorganisaties van mensen met een handicap en chronische ziekte. Er wordt gestreefd via beleidsparticipatie en lobbywerk naar een betere arbeidsmarktpositie van personen met een arbeidshandicap. Dit streven past binnen het kader van evenredige arbeidsparticipatie en diversiteit op de werkvloer.

www.invaliditeit.be
Website met infomatie voor mensen die door arbeidsongeschiktheid op invaliditeit werden gesteld.

www.locanto.be/jobs

Welzijnsorganisaties

www.cm.be
Christelijk Ziekenfonds

www.socmut.be
Socialistisch Ziekenfonds

www.liberalemutualiteit.be
Liberaal Ziekenfonds

www.vnz.be
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

www.oz.be
Onafhankelijke Ziekenfondsen

www.vfg.be
VFG vzw is een erkende socioculturele vereniging van personen met een handicap, langdurig zieken, invaliden, familie en vrienden. VFG is een pluralistische non-profitorganisatie.

www.kvg.be
Als beweging van personen met een handicap streeft de KVG-groep naar 'kwaliteit van bestaan' en naar een inclusieve samenwerking waaraan mensen met een handicap evenwaardig deelnemen. De KVG-groep is er voor mensen met een handicap, ouders, partners, broers en zussen, vrijwilligers met en zonder handicap en professionelen die personen met een handicap begeleiden.

http://bronnenwijzer.be/selections/31
Een keurlijst gemaakt voor mensen die zelf MS hebben en voor mensen uit hun omgeving.

www.hulporganisaties.be
Een website over gezondheid, preventie, hulpverlening en vrijwilligerswerking. De site ging voor het eerst online in mei 2001 en groeide ondertussen uit tot een portaalsite die maandelijks meer dan 69 000 bezoekers trekt.

www.grip.be
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is een burgerrechtenorganisatie. Hun doel is gelijke rechten en kansen voor iedereen. GRIP richt zich in de eerste plaats tot personen met een handicap.

www.kenniscentrummantelzorg.be
Het Kenniscentrum Mantelzorg vzw is een onafhankelijke organisatie in Vlaanderen die personen en gezinnen verenigt die in het thuismilieu zorg dragen voor een langdurig zieke, een zorgbehoevende oudere of een persoon met een handicap. Zorgbehoevende personen en mantelzorgers moeten vaak zelf op zoek gaan naar de beschikbare diensten, zelf uitzoeken op welke premies en tegemoetkomingen ze recht hebben, welke hulpmiddelen er bestaan, wie hen kan steunen...

Vrijwilligersorganisaties

www.vrijwilligersweb.be
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

www.vrijwilligersjobs.be

www.vrijwilligerswerk.be
Deze site is een samenwerkingsverband tussen de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk, Het Punt vzw (steunpunt Brussel) en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.
Ze bevat o.m. een online vacaturedatabank voor vrijwilligers en verenigingen.

www.kbs-frb.be
Koning Boudewijnstichting


Bewegen, sporten en vrije tijd

www.movetosport.be
Move to Sport vzw is een vereniging die het sporten en beweging voor personen met MS actief wil ondersteunen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de MS-Liga Vlaanderen. U vindt op die site de door Move to Sport opgeleide kinesisten en sportbegeleiders die kwaliteitslabel gekregen hebben na het volgen van een opleidingstraject over MS en bewegen.

www.3wielweb.be
Een vzw met als doel de promotie van het 3wielfietsen voor iedereen. Een 3wielfiets kan levens veranderen. De herwonnen stabiliteit door de 3 wielen geeft enorme mogelijkheden op het vlak van mobiliteit, onafhankelijkheid en levenskwaliteit voor mensen met beperkingen en voor ouder wordende mensen.

www.handidiverswetwheels.be
Dit is een duikclub voor fysiek gehandicapten en hun begeleiders. De organisatie wilt personen met een handicap de wereld leren kennen van de stilte, waar natuur nog ongerept is, en ze laten genieten en zweven onder water.

www.intro-events.be
Intro: Leidraad voor toegankelijke evenementen, manifestaties en muziekfestivals.
Ook mensen met een handicap nemen graag deel aan muziekfestivals, sportmanifestaties of culturele evenementen. Daarom ondersteunt Intro organisatoren bij hun inspanningen om hun evenementen toegankelijk te maken voor personen met een beperking.

Personen met MS

http://users.skynet.be/nancyp
Het verhaal van Nancy.

http://nl.netlog.com/groups/multiple_sclerose
Netloggroep van Olivier, persoon met MS.

http://www.runforms.be

Run For MS, een project opgericht door de 23 jarige PmMS Wouter Marijsse.

De oprichting heeft volgende doelstellingen:

  • zoveel mogelijk geld in zamelen ten voordele van MS-Liga Vlaamse Ardennen.
  • multiple sclerose in de media brengen zodat er bij de gewone mens een duidelijk beeld wordt overgebracht omtrent deze neurologische aandoening

 

 

 

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.