MS in de wereld

IMSO (International Multiple Sclerosis Organization Melsbroek)

IMSO is een vzw die als doelstelling heeft de belangen van de Personen met MS van de kliniek van Melsbroek te verdedigen. Zij wil het lot van de Personen met MS verbeteren door de samenwerking tussen het verzorgingspersoneel te bevorderen, revalidatiemateriaal aan te bieden aan behoeftige patiënten en recreatieve, informatieve en wellfare activiteiten te organiseren om financiële steun aan Personen met MS toe te kennen.

http://www.imso.be/

MSIF (Multiple Sclerosis International Federation)

De site van de MSIF heeft een uitgebreide, internationale en up-to-date informatiebron ontwikkeld door MS experts wereldwijd.

http://www.msif.org

EMSP (European Multiple Sclerosis Platform)

Deze NGO heeft als doel de internationale activiteiten op Europees niveau te promoten en coördineren. 27 landen maken er deel van uit (Klik hier voor de leden te bekijken). Deze site wil vooral een contactpunt zijn voor de verschillende organisaties die er lid zijn.

http://www.ms-in-europe.org

Canada

(in het Frans en het Engels)

Site van de "Société canadienne de la Sclérose en Plaques".

http://www.mssociety.ca/

Frankrijk

Site van de "Ligue Française contre la Sclérose en Plaques"

http://www.lfsep.asso.fr/

Groot-Brittanië

Site van "The Multiple Sclerosis Society of Great Britain and Northern Ireland"

http://www.mssociety.org.uk

Ierland

(in het Engels)

Site van de "MS Society of the Irish Republic".

http://www.ms-society.ie/

Nederland

Site van de 'Multiple Sclerose Vereniging Nederland'

http://www.msvereniging.nl/

Stichting MS Research

http://www.msresearch.nl

De site voor kids over MS

http://www.mskidsweb.nl

USA

Site van "National MS Society"

http://www.nationalmssociety.org

Zwitserland

Site van de "Sweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft"

(in het Frans en Duits)

http://www.multiplesklerose.ch

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.