Onze werking

MS-Liga Vlaanderen is op verschillende vlakken actief.
Om dit te kunnen realiseren is een degelijke structuur een noodzaak. 
Vanuit de centrale werking worden initiatieven zoals de informatieweekends voor personen met MS en hun partner, weekends voor kinderen, bewegingsdagen ... georganiseerd.

Naast de centrale werking is in elke provincie een afdeling actief die verschillende activiteiten ontplooit en die instaat voor de praktische organisatie van een goed werkende sociale dienst. In sommige provincies zijn tevens plaatselijke comités actief.

Plaatselijke activiteiten

In elke provincie worden zowel provinciale als regionale activiteiten georganiseerd.
Deze kunnen informatief zijn zoals ontmoetingsdagen, infonamiddagen of ontspannend zoals uitstappen, een bezoek aan een bepaald evenement, een gezellige bijeenkomst …
Soms worden specifieke bijeenkomsten gepland alleen voor bvb. partners, jonge mensen met MS, ... 
Maar ook sport en beweging staat op het programma.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de sociale diensten van de MS-Liga of op het algemeen secretariaat.  
Ga ook eens kijken bij 'Activiteiten'  of op de provinciale sites.

Individuele begeleiding en groepswerking

Sociale dienst

Vlaams MS-Zorgnetwerk

Adviesraden

MS-Steunfonds vzw

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.