Adviesraden

Binnen de Liga bestaan er twee adviesraden die advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur. 

De Sociale Adviesraad (SAC)

Deze raad samengesteld uit vrijwilligers (de provinciale verantwoordelijken van de sociale dienst) en personeelskrachten zorgt ervoor dat de sociale dienst op een degelijke manier kan werken.

Hier worden de normen voor de dienstverlening besproken en in beleidsopties gegoten. Hier worden problemen waarmee de sociale dienst geconfronteerd wordt besproken en wordt naar een oplossing gezocht.

De Adviesraad van Personen met MS (APmMS)

Binnen de Vlaamse MS-Liga functioneert een actieve 'Adviesraad PmMS en familieleden'.

Daarin zetten personen met MS, partners en andere geïnteresseerden zich op vrijwillige basis in om regelmatig de stem van de personen met MS te laten horen binnen de Liga. De Adviesraad is uitgebouwd in een regionale en provinciale structuur.

De Vlaamse adviesraad vergadert 4 maal per jaar en wil een inspraakkanaal en een doorgeefluik zijn tussen wat leeft bij de personen met MS en de Liga. 

Als persoon met MS kan je op deze manier nauw betrokken blijven bij al wat reilt en zeilt binnen de wereld van MS.

Verdere informatie kan opgevraagd worden via Anneke De Blende.

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.