Financiële tegemoetkomingen

Door aan onze leden een financiële tegemoetkoming te verstrekken voor de meerkost die de handicap teweegbrengt, hoopt de MS-Liga Vlaanderen de kwaliteit van het leven met MS enigszins te verbeteren. 

Vanaf 2014 zijn er echter een aantal wijzigingen waarmee u rekening moet houden: er wordt namelijk niet meer gewerkt per kalenderjaar maar het sociaal fondsjaar zal in de toekomst starten op 1 juli en lopen tot eind juni van het daaropvolgend jaar.

Dit heeft tot gevolg dat de eerste helft van 2014 als een 'apart' jaar wordt beschouwd. U kan dus voor deze periode facturen indienen bij de maatschappelijk werker van uw regio. Vermits het eenmalig over een periode van 6 maanden gaat, zijn de bedragen voor de tussenkomst in het kader van thuiszorg dan ook gehalveerd.

Lees ook het artikel in deze MS-Link (nr.2 – mei 2014) en download hier de brochure

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.