Sociale dienst

Deze dienst is provinciaal gestructureerd en bestaat uit een groep van 20 maatschappelijk werkers. Zij zijn elk verantwoordelijk voor een specifieke regio.

Hun voornaamste taak bestaat erin de personen met MS en hun familie, op hun vraag, op te vangen en te begeleiden.

Je kan bij hen terecht voor:

  • een luisterend oor
  • psychosociale ondersteuning 
  • informatie betreffende de sociale wetgeving
  • informatie bij het aankopen van hulpmiddelen
  • informatie over het aanpassen van de woning, de auto, ...
  • informatie over CARA
  • ondersteuning bij elk probleem met administraties, tewerkstelling en werkgevers, verzekeringen… ten gevolge van MS
  • info over projecten, bewegen en sporten, infodagen, …

Hoe kan u de maatschappelijk werker van uw regio bereiken? Klik hier

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.