Vlaams MS-zorgnetwerk

Samenwerken met de andere zorgactoren in het MS-veld is dezer dagen een must. Enkel op die manier zullen wij de zorgomkadering en begeleiding van personen met MS kunnen verbeteren en efficiënter maken. Vanuit die optiek heeft de MS-Liga in 2008 met een aantal gespecialiseerde ziekenhuizen (het Nationaal MS-Centrum te Melsbroek, het Revalidatie- en MS-centrum te Overpelt, het Revalidatie-, woon- en zorgcentrum 'De Mick' en AZ Alma Campus Sijsele) de handen in elkaar geslagen om een gezamenlijk project op te zetten. Daarvoor werd in april 2009 het Vlaams MS-zorgnetwerk opgericht met als doel de zorgomkadering van personen met MS beter op elkaar af te stemmen en efficiënter te maken.

Een eerste concrete gevolg van de samenwerking : de Multidisciplinaire raadpleging (MDR)

Als eerste ‘product’ in die (toen nog groeiende) samenwerking startte in september 2008 de multidisciplinaire raadpleging (MDR) in het Revalidatie & MS Centrum te Overpelt.

Deze raadpleging is qua uitgangspunten deels schatplichtig aan een multidisciplinair concept dat reeds jaren succesvol loopt in het Nationaal MS-Centrum te Melsbroek onder de vorm van een vroegbegeleidingstraject. Tijdens de MDR worden alle aspecten van de zorgvraag van een persoon met MS in samenhang met elkaar behandeld. In één dagdeel wordt door een multidisciplinair team aandacht besteed aan de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten van de zorgvraag. Dit team bestaat uit een neuroloog, revalidatiearts, klinisch psycholoog en MS-verpleegkundige, allen verbonden aan het Revalidatie & MS Centrum en een maatschappelijk werker van de MS-Liga die de extramurale opvolging en terugkoppeling verzekert. Door deze geïntegreerde aanpak vindt een algehele benadering plaats van de problematiek binnen een kort tijdsbestek. Inmiddels loopt het project dik twee jaar en werden er meer dan 250 personen met MS geregistreerd via de raadpleging, wat een schitterend resultaat is dat de verwachtingen ruimschoots oversteeg.

De MDR is bedoeld voor personen met MS, voornamelijk in de beginfase van de ziekte, die een second opinion of informatie en advies wensen over de gevolgen van hun ziekte en hoe zij hiermee kunnen omgaan. De verwijzing kan plaatsvinden door een arts of op initiatief van de betrokkene zelf. Daarnaast kunnen personen met MS die in de loop van hun ziekteproces nood hebben aan een multidisciplinaire follow-up ook gebruik maken van de MDR.

De MDR heeft elke donderdagnamiddag plaats in het Revalidatie en MS-centrum te Overpelt. Meer info en aanmeldingen via de MS-verpleegkundigen ms.verpleegkundige@msreva.be of via het medisch secretariaat, tel. 011 80 91 12 of 011 80 92 93. 

Sinds februari 2009 wordt ook in het Revalidatie-, woon- en zorgcentrum ‘De Mick' een multidisciplinaire raadpleging MS georganiseerd.

De MDR formule werkt zeer naar behoren met als gevolg dat per september 2010 nu ook in een gespecialiseerde unit van het UZ te Gent onder leiding van prof. dr. Jan Debruyne een MDR opgestart werd. Ook hier is er een aanwezigheid van de MS-Liga via de maatschappelijk werker die ter plaatse is en tegelijk de extramurale  psychosociale begeleiding (dwz thuisbegeleiding) op zich neemt. Voor meer info over het MDR-project aan het UZ te Gent, klik hier.

Rol van de MS-Liga

De MS-Liga is aanwezig in het MDR-team als onderdeel van het psychosociaal luik van de consultatie. Onderwerpen die in het gesprek aan de orde kunnen komen, zijn o.a. de dagelijkse realiteit van leven met MS, de familiale situatie, arbeid en tewerkstelling, alsook sociale en administratieve informatie. Uiteraard zal de MS-Liga ingeschakeld worden om via huisbezoeken personen met MS in dit kader verder op te volgen. Daarenboven zorgt de MS-Liga in alle MDR’s voor de feedback naar het MDR-team.

Belangrijk in dit kader is dat de MS-Liga de samenwerking met andere zorgactoren in het MS-zorgveld niet als een exclusieve samenwerking beschouwt. Uiteraard is er een vorm van exclusiviteit binnen elk project en wordt wat daarbinnen overeengekomen wordt loyaal uitgewerkt. Maar de MS-Liga is een neutrale organisatie die ongebonden met elke speler in het zorgveld wil samenwerken.

MDR ook in De Mick 

Sinds februari 2009 wordt ook in ‘De Mick' een multidisciplinaire raadpleging MS georganiseerd. Tijdens deze raadpleging worden alle aspecten van de zorgvraag in samenhang met elkaar behandeld. Door het gespecialiseerde multidisciplinaire team wordt aandacht besteed aan zowel de lichamelijke, psychologische als sociale aspecten van de zorgvrager. Deze Multidisciplinaire Raadpleging wordt gecoördineerd door dr. Barbara Willekens, neuroloog verbonden aan ‘De Mick', het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef te Malle. Tevens staan een in MS gespecialiseerde geneesheer fysische geneeskunde, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten en een psychologe ter beschikking van het multidisciplinaire team. Tijdens de raadpleging kan men eveneens terecht bij een maatschappelijk werker van de instelling en tegelijk ook van de MS-Liga.

De multidisciplinaire raadpleging is bedoeld voor PmMS die via hun huisarts of behandelende neuroloog doorverwezen worden. Meer specifiek gaat het om:

  • PmMS in de beginfase van hun ziekte die zowel in verband met hun klachten en diagnose als over de gevolgen van hun ziekte uitgebreide informatie en advies wensen;
  • PmMS die werken en problemen ervaren en nood hebben aan specifieke hulpmiddelen of tips om met hun probleem om te gaan;
  • PmMS met een matige handicap die nood hebben aan meer hulpmiddelen of aanpassingen aan bestaande hulpmiddelen;
  • PmMS die in de loop van hun ziekteproces nood hebben aan multidisciplinaire opvolging;
  • PmMS met een gevorderde handicap die na een opname ambulant kunnen opgevolgd worden.

De raadpleging heeft telkens op een vrijdagochtend plaats en dit na afspraak via  tel. nr. 03 217 12 60 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 u.), of via e-mail mdr@demick.be.

Huidige samenstelling van het MS-Zorgnetwerk

het Nationaal MS-Centrum te Melsbroek 
het Revalidatie en MS centrum te Overpelt 
het Revalidatie-, woon- en zorgcentrum 'De Mick' 
AZ Alma Campus Sijsele
UZ Gent
UZ Brussel

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.