Transparantie

De MS-Liga Vlaanderen vzw onderschrijft de Ethische Code van de VEF. Logo VEF

U beschikt over een recht op informatie.

Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Download hier het syntheseschema van het jaarrapport

Download hier een uittreksel van de jaarrekening

Download hier een uittreksel van de kosten voor fondsenwerving

De MS-Liga Vlaanderen heeft voor het boekjaar 2013 de beoordeling 'goed' gekregen van het VEF.
Download hier de eindbeoordeling van het VEF als pdf-bestand.

Voor meer info kunt u steeds terecht via e-mail: secretariaat@ms-vlaanderen.be.

U kan ons jaarverslag 2014 hier downloaden.
Ons jaarverslag van 2007 tem 2013 vindt u terug in de rubriek 'Publicaties'.

Hieronder ziet u de taartdiagrammen van de inkomsten en uitgaven van 2014 en 2013 uitgedrukt in €.

Inkomsten 2014

Uitgaven 2014

Inkomsten 2013

Giften                                                           648.100,00
Fondsenwerving                                        531.300,00
MS-Link                                                          30.600,00
Lidgelden                                                       66.100,00
Projecten & Activiteiten                             250.500,00
Toelagen                                                     343.200,00
Gerecupereerde kosten                               22.800,00
Diverse bedrijfsopbrengsten                         4.700,00
Financiële opbrengsten                                51.000,00
Uitzonderlijke opbrengsten                                700,00

Uitgaven 2013

Personeelskosten                                      1.207.300,00                            
Vorming & opleiding                                          9.700,00
Diverse bedrijfskosten                                  284.000,00
Financiële kosten                                               4.600,00
Uitzonderlijke kosten                                            800,00
Giften                                                                144.500,00
Interne betoelaging                                          44.300,00
Fondsenwerving                                             217.200,00 
MS-Link                                                               33.900,00
Projecten & activiteiten                                  253.900,00
Onkostenvergoedingen                                   87.400,00 

 

Steun online

U kan de MS-Liga Vlaanderen o. a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Steun ons

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.