Artikels in de categorie Onderzoeken & enquêtes

Oproep focusgroepen over de rechten van personen met een handicap

Geschreven in de categorie Onderzoeken & enquêtes

In 2007 werd het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend door België. Dit Verdrag werd vervolgens geratificeerd in 2009. Het bevat een aantal bepalingen die moeten zorgen voor een meer inclusieve samenleving, onder andere inzake non-discriminatie, gelijkheid van kansen, toegankelijkheid van de samenleving, het  recht op redelijke aanpassingen en de rechtsbevoegdheid van personen met een handicap. Lees meer

Seksuele hulpverlening: onderzoek

Geschreven in de categorie Onderzoeken & enquêtes

Een studente seksuologie aan de KU Leuven, Steffi Vandersmissen, onderzoekt in het kader van haar masterthesis enerzijds de noden van personen met MS op vlak van seksuele hulpverlening (d.w.z. hoe groot is de behoefte aan seksuele hulpverlening, waar zouden ze graag informatie over krijgen, op welke manier zouden ze die graag krijgen, hangt deze nood samen met de ernst van de seksuele disfuncties van personen…) Lees meer

Bevraging werkgelegenheid

Geschreven in de categorie Onderzoeken & enquêtes

Onderzoek naar de professionele activiteit en multiple sclerose…
uitgevoerd door de Nationale MS-Liga in samenwerking met de Gemeenschapsliga's. Lees meer

Oproep enquête ergotherapie

Geschreven in de categorie Onderzoeken & enquêtes

Wij zijn 3 studenten uit de Artevelde hogeschool uit de richting ergotherapie in Gent. Graag willen wij een onderzoek verrichten naar de meerwaarde van een ergotherapeut bij het zoeken naar zinvolle dagbesteding bij MS-patiënten Lees meer

Oproep enquête arts-patiëntrelatie

Geschreven in de categorie Onderzoeken & enquêtes

In het kader van zijn doctoraat over de arts-patiëntrelatie is onderzoeker Edgard Eeckman (en columnist in de 4 vorige edities van MS LInk) met een nieuwe zeer belangrijke fase gestart, namelijk zijn eigen onderzoek.  Lees meer

Oproep deelnemers onderzoek

Geschreven in de categorie Onderzoeken & enquêtes

De MS-Liga Vlaanderen vzw vindt het zeer belangrijk om een goede ondersteuning voor jongeren van een ouder MS te kunnen aanbieden. Wij willen dan ook graag onderzoek hier rond mogelijk helpen maken. Een studente Orthopedagogiek vroeg onze medewerking. 

Wil je als jongere van een ouder met MS jouw ervaringen delen, lees onderstaande oproep en hopelijk wil/kun je deelnemen.

 

Lees meer

Resultaten enquête vermoeidheid

Geschreven in de categorie Onderzoeken & enquêtes

10,090 mensen uit 101 landen namen deel aan de online enquête over vermoeidheid. Lees meer

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Facebook