Call MS-Steunfonds

Geschreven in de categorie Vlaanderen

In december werden alle MS-gerelateerde onderzoekscentra aangeschreven om te informeren dat de vzw MS-Liga Vlaanderen ook de komende jaren financiële middelen vrijmaakt om het wetenschappelijk onderzoek in multiple sclerose, MS, (zowel klinisch, fundamenteel als toegepast) meer expliciet te steunen. De MS-Liga Vlaanderen zal zich hiervoor beroepen op de vzw MS-Steunfonds Vlaanderen, waarvan u het reglement hier kan downloaden.

Om iedereen gelijke kansen te geven, zetten we deze informatie ook graag online zodat alle MS-gerelateerde onderzoekscentra (fundamenteel én toegepast) kunnen deelnemen.

De toekenning van de onderzoeksprojecten zal gebeuren door een Adviescomité, dat sedert 2012 samengesteld werd uit een vertegenwoordiger van iedere Vlaamse universiteit en de in het programma van de chronische conventie opgenomen revalidatiecentra.

De onderzoeksprojecten dienen, volgens de voorwaarden beschreven in het reglement en applicatieformulier, vóór 15 februari 2018 ingediend te zijn bij de zetel van de vzw MS-Liga Vlaanderen, Boemerangstraat 4 te 3900 Overpelt.

Wij danken u alvast hartelijk en hopen hiermee het MS-onderzoek in Vlaanderen te ondersteunen.

Het submission form voor een project kan je hier downloaden.

Met de gedetailleerde omschrijving van het project (4 pag's max) wordt een algemene samenvattende tekst bedoeld. Deze zou moeten kunnen dienen om onze leden, personen met MS, (dus in mensentaal), een woordje uitleg te geven over de studie.

Naar het nieuwsoverzicht

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Facebook