Enquête geïntegreerde zorg

Geschreven in de categorie Vlaanderen

Waarom deelnemen?

Beste persoon met MS

Zoals onze voorzitter in haar voorwoord van de nieuwe MS-Link heeft verwoord, zijn we met alle mogelijke middelen aan het werk om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op de vele noden die u heeft.

Eén van de stappen die we zetten is het realiseren van een betere beeldvorming over die zorgnoden. We willen uw vragen en bekommernissen op een meer (wetenschappelijk) onderbouwde en gestructureerde wijze in kaart brengen. Daarenboven willen we dit ook doen in het perspectief van hoe ‘geïntegreerde zorg’ vanaf heden meer en meer vorm krijgt en maatschappelijk verankerd wordt. Geïntegreerde zorg betekent dat u als patiënt meer centraal komt staan, meer controle over uw leven en ziektetraject kan krijgen én met meer onderlinge samenwerking van alle betrokken hulp- en zorgverleners). De overheid stuurt trouwens alle partners in de zorg hierop aan.

Daarom lanceren we een grootschalige bevraging (in samenwerking met de universiteiten van Gent en Hasselt). De resultaten van de ingevulde vragenlijsten zullen anoniem verwerkt worden maar zullen zeker en vast onze maatschappelijk werkers helpen om u in de nabije toekomst te verzekeren van nog meer specifieke zorg op maat. Zij zullen zich sterker kunnen gaan richten op de personen met MS die intensieve begeleiding nodig hebben, waarbij zij uw (professioneel) netwerk nauwer kunnen betrekken. De personen met MS die zelf een stevig netwerk hebben en zich enigszins krachtig genoeg voelen om zelf aan de slag te gaan om antwoorden te vinden op hun vragen, zullen we als Liga (bege-)leiden naar de juiste antwoorden. Daarvoor zijn we onze website helemaal aan het ombouwen zodat ze daar heel wat ‘tools’ kunnen vinden (we voorzien daarmee in het najaar klaar te zijn).

Om onze dienstverlening dus efficiënter en accurater te maken, hebben we uw visie en uw reacties heel hard nodig. Daarom wil ik van ganser harte de bevraging van Ruth De Nil aanbevelen en hoop ik dat u deze wil invullen. U zal trouwens via de MS-Link, via de digitale nieuwsbrief en via Facebook ook nog oproepen hiervoor vernemen. Het klinkt alsof het over politiek gaat :) maar uw stem is bijzonder belangrijk willen we als patiëntorganisatie onze maatschappelijk plicht optimaal vervullen.

Ik wil u tot slot oprecht danken voor uw medewerking. Later op het jaar zullen we zeker en vast de algemene resultaten van de bevraging via het tijdschrift MS-Link bekend maken.

Met vriendelijke groet

Paul Vanlimbergen

diensthoofd sociale dienst MS-Liga Vlaanderen vzw

Hoe deelnemen?

Heel erg bedankt!

MS-Liga Vlaanderen en onderzoeker Ruth De Nil

Naar het nieuwsoverzicht

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Facebook