Hervorming van het Belgisch erfrecht: de belangrijkste wijzigingen op een rijtje

Geschreven in de categorie Vlaanderen

Het huidige erfrecht is grotendeels gebaseerd op een verouderd maatschappijmodel waarin het klassieke gezin (gehuwde ouder met kinderen) minder de norm is geworden. Meer en meer partners huwen niet en wonen wettelijk of feitelijk samen. Ook de toename van het aantal hersamengestelde gezinnen zorgt voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot de verhouding tussen stiefkinderen, gemeenschappelijke kinderen, halfbroers en -zussen en de stiefouders.

De complexiteit van de maatschappelijke realiteit dwong te wetgever tot een flexibilisering van het erfrecht, die toelaat om in te spelen op de veelheid aan familievormen. Bij veel burgers leeft de wens tot meer autonomie, zodat men een erfrecht ‘op maat’ kan uitwerken, aangepast aan de eigen specifieke situatie. De vernieuwing zorgt voor een beter evenwicht tussen individuele keuzevrijheid en familiale solidariteit.

Op 1 september 2017 werd de Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Die nieuwe regels treden in werking op 1 september 2018. Ze zijn van toepassing op overlijdens vanaf die datum. Voor overlijdens tot die datum gelden de huidige regels nog.

Waar vindt u meer informatie?

In MS-Link mei, juni, juli 2018 gaven we al een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen, in lekentaal.

Testament vernieuwde haar brochure ‘Goed geregeld Goed gegeven’. Aan de hand van voorbeelden, een handige begrippenlijst en simulaties wordt het erfrecht uitgelegd. Heeft u interesse? We bezorgen u graag een exemplaar per post.

MS-Liga Vlaanderen vzw als begunstigde?

Overweegt u om MS-Liga Vlaanderen vzw in uw testament op te nemen als begunstigde? Aarzel dan ook zeker niet om advies en specifieke informatie in te winnen bij ons. We kunnen u bovendien, gratis, vrijblijvend en in alle vertrouwelijkheid, in contact brengen met een expert fiscalist van Testament.be.

Dirk Vercoutter, is een neutrale partij, beheerst de wet- en regelgeving, combineert deze kennis met een luisterend oor, kadert w situatie binnen de wetgeving en kan vervolgens, indien gewenst, voor u simulaties maken. Uiteindelijk beslist u zelf, maar u kan er dan zeker van zijn dat u goed geïnformeerd naar een notaris stapt.


Liesbeth Poorters
011/80 89 80
secretariaat@ms-vlaanderen.be

 

Naar het nieuwsoverzicht

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Facebook