Ondernemen met een beperking

Geschreven in de categorie Vlaanderen

Ondernemer zijn met een beperking, hoe werkt dit? Zijn de ondersteuningsmaatregelen van de Vlaamse overheid voldoende? Sluit de ondersteuning aan bij de noden en wensen van de ondernemer of zijn er nog andere barrières?

Simon Bertels zoekt in kader van zijn masterproef naar ervaringsdeskundigen. Ben je ondernemer? Grijp je kans en deel jouw ondervindingen en ideeën over ondernemerschap.

Waarom dit onderzoek?

Onderzoek wijst uit dat personen met een beperking nog vaak geconfronteerd worden met verschillende barrières als ze zelfstandig een onderneming willen oprichten, en dit op vlak van financiën, steun en vertrouwen. De Vlaamse overheid heeft al verschillende initiatieven op poten gezet om het ondernemerschap bij personen met een beperking aan te moedigen: bijstand van een tolk Vlaamse gebarentaal, tegemoetkoming voor arbeidspostaanpassingen en een ondersteuningspremie. Om te achterhalen of deze maatregelen voldoen aan de noden en wensen van ondernemers met een beperking, is verder onderzoek in Vlaanderen noodzakelijk.

Interview

Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren ben ik op zoek naar verschillende ondernemers met een beperking die willen deelnemen aan een interview betreffende hun ervaringen en gedachten over het ondernemen als persoon met een beperking. In het interview (dat ongeveer 1 uur in beslag neemt) zullen verschillende thema’s aan bod komen. Er zal bijvoorbeeld getoetst worden naar barrières die ondernemers met een handicap in Vlaanderen ervaren. Daarnaast zal er ook nagegaan worden wat de motieven zijn om in het ondernemerschap te stappen als persoon met een handicap.

Contacteer Simon

Zin om deel te nemen? De interviews vinden plaats in mei-juni 2018.

Contacteer Simon via e-mail simon.bertels@student.uhasselt.be of via het nummer  0472 45 80 97.

Naar het nieuwsoverzicht

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Facebook