Opgelet! Medisch advies over Zinbryta (daclizumab beta)

Geschreven in de categorie Vlaanderen

Opgelet: belangrijke melding vanuit de Medische Adviesraad. Gebruik je het geneesmiddel Zinbryta (daclizumab beta), lees dan zeker verder.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beveelt de onmiddellijke schorsing en terugroeping van het multiple sclerose-geneesmiddel Zinbryta (daclizumab beta) op basis van bewijzen die duiden op het risico van ernstige inflammatoire hersenaandoeningen. 

Informatie voor patiënten:

  • Als u wordt behandeld met Zinbryta, neem dan contact op met uw arts om uw behandeling te bespreken.
  • Dien geen nieuwe injectie met Zinbryta toe.
  • Vertel uw arts onmiddellijk wanneer u symptomen ervaart zoals aanhoudende hoge temperatuur, ernstige hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, geelverkleuring van de huid of ogen en braken. Dit kunnen tekenen zijn van een reactie op Zinbryta.
  • Uw arts zal tot zes maanden na het stoppen van de behandeling regelmatig bloedonderzoeken uitvoeren om te controleren op bijwerkingen.
  • Als u patiënt bent in een klinische proef met Zinbryta, neem dan contact op met de arts die u in de studie behandelt.

Meer informatie kan je hier terugvinden:

Klik op de link om het nieuwsbericht over Zinbryta te lezen website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Naar het nieuwsoverzicht

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Facebook