Oproep: Studie KU Leuven

Geschreven in de categorie Vlaanderen

Een tijdje geleden plaatsten we een eerste oproep om KU Leuven en het Vlaams Patiëntenflatform te helpen bij hun studie. Kon je toen onmogelijk deelnemen, maar wil je wel graag helpen? Er werd een extra datum gepland in Limburg.

GEZOCHT:

Personen met MS die ongeveer 6 weken arbeidsongeschikt zijn en willen deelnemen aan onze studie. Als je twijfelt of je in aanmerking komt, geef dan gerust een seintje (zie vragen & contact).

DOELSTELLING:

Omdat terugkeer naar werk na een langdurige ongeschiktheid vaak moeilijk is voor patiënten om allerlei redenen, willen onderzoekers van de KU Leuven onderzoeken hoe de ondersteuningsnoden van deze patiënten best worden ingeschat. Immers, een snellere en effectieve begeleiding van patiënten, leidt vaker tot een succesvolle en duurzame werkhervatting.

KU Leuven ontwikkelde daarom een vragenlijst om in te schatten welke patiënten bepaalde ondersteuningsbehoeften hebben. Op die manier kunnen artsen zich focussen op de groep patiënten die ondersteuning nodig heeft bij haar terugkeer naar werk, en hen een betere, meer aangepaste begeleiding aanbieden.  

Om de vragenlijst op punt te stellen, willen de onderzoekers graag samen met patiënten in dialoog gaan. Tijdens de discussie zullen volgende punten aan bod komen:

Worden alle factoren bevraagd die de terugkeer naar werk kunnen bemoeilijken?

Zijn de vragen begrijpelijk en eenduidig?

Uw deelname is noodzakelijk om de toekomstige begeleiding voor langdurig zieke personen te verbeteren, wij willen als universiteit dan ook een instrument maken in samenwerking met de patiënten, dat gedragen wordt door de hele samenleving.

Het Vlaams Patiëntenplatform ondersteunt deze studie, omdat een goede opvolging en begeleiding erg belangrijk is voor een succesvolle werkhervatting.

Praktisch

6/12/2017 van 12:00h tot 15:00h

ZOPP Limburg: Corda Campus, Kempische steenweg Corda 1, 3500 Hasselt

Vergoeding: verplaatsingsvergoeding + broodjes en onze eeuwige dankbaarheid

Inschrijven? (kies één van de opties)

Bij voorkeur het formulier invullen via volgende link: https://goo.gl/forms/PyR9Ckzz9j9M2tC12

Via email: kaat.goorts@kuleuven.be

Telefonisch: 016/32.36.13

Vragen & contact?

Contact Vlaams Patiëntenplatform: eline.bruneel@vlaamspatientenplaform.be 

Contact KU Leuven: kaat.goorts@kuleuven.be

 

Naar het nieuwsoverzicht

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Facebook