Samenwerken met en voor de patiënt

Geschreven in de categorie Vlaanderen

In vorige MS-Link brachten we (in kader van de Wereld MS-Dag) een uitgebreid overzicht van een belangrijk thema: samenwerking tussen onderzoekers en personen met MS. We blijven ons vastbijten in deze materie en gaan op 25 september naar een symposium van het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Wat is het?

Het symposium vindt plaats op dinsdag 25 september 2018 in Brussel. Het centrale thema is 'samenwerken met en voor de patiënt' en is bedoeld voor een brede groep professionals: patiëntenverenigingen, sponsors van klinische proeven (academisch en commercieel), onderzoekers en artsen.

Waarom doen we mee?

Er zijn al heel wat stappen gezet in de goede richting, maar we willen wel aandacht blijven vragen voor heel wat thema's: systhematisch betrekken van patiëntenverenigingen, patiënten meer betrekken bij het gehele proces, verslag blijven geven over verdere onderzoeksfases, technische ondersteuning exploreren, ...

We geloven er sterk in dat jullie, personen met MS, belangrijke partners zijn in het klinisch onderzoek. Daarom leggen we ons oor graag te luisteren en zal MS-Liga Vlaanderen aanwezig zijn op dit symposium. We brengen daarna graag verslag uit van een ongetwijfeld boeinde dag.

Naar het nieuwsoverzicht

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Facebook