Sociaal MS-Fonds 2017: een overzicht

Geschreven in de categorie Vlaanderen

Als u ook een trouwe lezer van ons tijdschrift MS-Link bent, weet u waarschijnlijk dat de MS-Liga Vlaanderen reeds jaar en dag een Sociaal MS-Fonds heeft. Dit fonds wil aan de leden met MS onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming geven met de bedoeling een aantal meerkosten ten gevolge van de ziekte te drukken.

Chronisch ziek zijn betekent immers aan de ene kant veelal extra kosten en aan de andere kant inkomensverlies. Met minder inkomen moeten personen met MS dus meer bekostigen. Vandaar dat in de mate van het mogelijke de MS-Liga Vlaanderen een duwtje in de rug wil geven.

Tegemoetkoming in 4 domeinen

Dit Sociaal MS-fonds voorziet een tegemoetkoming in 4 domeinen, nl

  • thuiszorg (o.a. poets- en gezinshulp, dienstencheques, wijk-werken, dagcentrum, …)
  • hulpmiddelen (rolstoelen, elektronische relaxzetel, liftsystemen, …)
  • verzorging (verzorgingsmateriaal wonden, voedingssonde en –pomp, aspiratiesonde)
  • psychologische begeleiding

In de eerste maanden van 2018 werd aan de leden die vanaf 1/7/2016 tot 31/12/ 2017 onkosten indienden voor bovenvermelde domeinen het grootste deel van deze tegemoetkomingen weer uitgekeerd.

Uitzonderlijk ging de laatste afrekeningsperiode over anderhalf jaar omdat wij vanaf 2018 het refertejaar terug van 1/1 tot 31/12 willen laten verlopen. In het verleden verliep de toekenningsperiode van 30/06 van het ene jaar tot 01/07 van het volgende kalenderjaar. Vanaf 2018 zal de toekenningsperiode dus weer parallel met het volledige kalenderjaar lopen, wat ons boekhoudkundig minder beslommeringen oplevert.

Overzicht 2017

Onder invloed van de financiële draagkracht van de MS-Liga Vlaanderen kwam er druk te staan op het Sociaal MS-Fonds. De Raad van Bestuur en de directie waren evenwel van oordeel dat de MS-Liga Vlaanderen als patiëntvereniging inspanningen moet blijven leveren voor de zwaksten onder haar leden, zodat het systeem van tegemoetkomingen vooralsnog bleef en blijft bestaan.

Wel werden enkele aanpassingen doorgevoerd, zoals het verlagen van de maximumbedragen en in het domein ‘Thuiszorg’ geen tegemoetkoming meer te voorzien voor zij die een Basisondersteunings- of een Persoonsvolgend budget ontvangen.

Deze hervorming heeft er toe geleid dat het aantal dossiers tegenover vorige jaren lichtjes is gedaald en dat ook het totaal van de uitgekeerde bedragen is verminderd. Deze daling is het sterkst waargenomen in de provincie Limburg (-32 %). De provincie West-Vlaanderen kende een lichte stijging (+9,5 %) tegenover vorig jaar, net zoals Oost-Vlaanderen (+12,4 %). De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn quasi status quo gebleven.

In absolute cijfers (zie onderstaande tabel) betekent dit dat er over de periode van anderhalf jaar (01/07/2016 tot en met 31/12/2017) ongeveer 109.000 euro werd uitgegeven aan bijna 500 personen met MS. Zij kregen gemiddeld een tegemoetkoming van 218 euro.

Daarmee konden zij (na goedkeuring van hun ingediend dossier) de kosten voor hun dienstencheques, gezins-en bejaardenhulp, een rolwagen of een liftsysteem, verzorgingsmateriaal en voedingssondes, … betalen. We stellen vast dat de drempelvrees voor psychologische begeleiding voor personen met MS ook via het Sociaal MS-Fonds verder verlaagt en de doelgroep gebruik maakt van onze tegemoetkoming voor deze dienstverlening.

We hopen dat door onze tegemoetkomingen al deze mensen een beetje meer levenskwaliteit konden creëren.

provincie

aantal dossiers

tegemoetkomingen in €

gemiddeld € per dossier

Antwerpen

61

€ 12 692,71

€ 208,08

Limburg

56

€ 13 121,24

€ 234,31

Vlaams-Brabant

72

€ 13 837,55

€ 192,19

Oost-Vlaanderen

164

€ 38 712,62

€ 236,05

West-Vlaanderen

139

€ 30 459,04

€ 219,13

TOTALEN

492

€ 108 823,16

€ 217,95

 

Naar het nieuwsoverzicht

Steun ons

U kan de MS-Liga Vlaanderen o.a. steunen door een onlineschenking.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hoe steunen

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Facebook