Ik ben niet (meer) tevreden over waar ik woon en met wie. Ook vrienden en/of collega's zeggen me niets meer. Bij wie kan ik terecht?

Ik ben niet (meer) tevreden over waar ik woon en met wie. Ook vrienden en/of collega's zeggen me niets meer. Bij wie kan ik terecht?

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk op je vraag. Hieronder krijg je het overzicht waarmee je aan de slag kan gaan. Toch nog vragen? Contacteer dan de maatschappelijk werker.

Psycholoog - psychotherapeut - psychiater - cognitief trainer

psycholoog

Een therapie kiezen

De diagnose MS kan een zeer grote impact hebben op zowel jezelf als patiënt als jouw directe omgeving/gezin. Iedereen wordt geconfronteerd met het chronisch karakter van de ziekte, die ook nog eens een onvoorspelbaar verloop kent. Hierdoor wordt er een groot beroep gedaan op psychische copingstrategieën (= de wijzen waarom iemand reageert op stressvolle situaties of problemen). Er kunnen steeds nieuwe aanpassingen nodig zijn of verlieservaringen optreden. Hulp van een psycholoog, psychotherapeut, psychiater of cognitief trainer biedt vaak ondersteuning.

Of een therapie voor jou goed werkt of niet hangt voor een groot deel af van het feit of het ‘klikt’, wat je alleen maar kan ervaren tijdens de therapie zelf. Vraag bij een eerste consultatie gerust uitleg over de werkwijze. Stel samen een plan op en maak afspraken over onder andere het doel van de therapie, de aanpak, de frequentie van de gesprekken en de verwachte duur van de therapie. In de psychotherapie bestaan verschillende ‘richtingen’. Klik op deze link om meer te weten te komen over deze richtingen.

Een therapeut kiezen

Het is belangrijk om het hoofd te bieden aan de verschillende klachten en pijn zodat je op een positieve manier kan omgaan met jouw gezondheid. Deze processen kan je stimuleren door jouw cognitieve vaardigheden aan te sterken. Om voor jezelf een oordeel te vormen over de wijze hoe je er in slaagt om te gaan met die klachten, kan je een eenvoudige vragenlijst beantwoorden. Klik hier om de test te doen.

Het trainen van jouw cognitieve vaardigheden zal er toe bijdragen dat jouw positieve kijk op jouw gezondheid kan versterkt worden. Klik hier om meer achtergrond over cognitieve training te krijgen.

Nieuwe persoonlijke relaties

Het opbouwen van nieuwe persoonlijke relaties kan gepaard gaan met twijfels en onzekerheden, maar ook het onderhouden van een langdurige relatie of toegewijde vriendschap vraagt om inspanningen van beide partijen. Sommige mensen met MS hebben twijfels over wie ze zijn en wat zij anderen te bieden hebben nu ze een chronische ziekte hebben. Je zal daarom moeten leren omgaan met de veranderingen die MS in je leven brengt, om nieuwe vriendschappen op te bouwen en te behouden.

Als je MS hebt, kan je je minder aantrekkelijk voelen of je afvragen of de ander jou nog steeds aantrekkelijk vindt. Het is daarom belangrijk dat je binnen je relatie, met je vriend of collega openlijk durft praten over je gevoelens zodat de andere die kan herkennen en respecteren. Onderzoek geeft aan dat meer dan de helft van de personen met MS zich vaak alleen, geïsoleerd en schuldig voelen over hoe de symptomen van MS en hun beperkingen hun naasten beïnvloeden. Door samen de diagnose of de klachten van MS te verwerken en je in te leven in de situatie van je relatie, vriend of collega, komt er terug evenwicht in het samenzijn.

Sociale dienst MS-Liga Vlaanderen

Nog niet het juiste antwoord gevonden op je vraag? Heb je hulp nodig?

Neem contact op met een maatschappelijk werker van MS-Liga Vlaanderen.