Ik geniet niet (meer) van het leven, voel me niet gelukkig en voel me onveilig. Bij wie kan ik terecht?

Ik geniet niet (meer) van het leven, voel me niet gelukkig en voel me onveilig. Bij wie kan ik terecht?

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk op je vraag. Hieronder krijg je het overzicht waarmee je aan de slag kan gaan. Toch nog vragen? Contacteer dan de maatschappelijk werker.

Psycholoog - psychotherapeut - psychiater - cognitief trainer

psycholoog

Een therapie kiezen

De diagnose MS kan een zeer grote impact hebben op zowel jezelf als patiënt als jouw directe omgeving/gezin. Iedereen wordt geconfronteerd met het chronisch karakter van de ziekte, die ook nog eens een onvoorspelbaar verloop kent. Hierdoor wordt er een groot beroep gedaan op psychische copingstrategieën (= de wijzen waarom iemand reageert op stressvolle situaties of problemen). Er kunnen steeds nieuwe aanpassingen nodig zijn of verlieservaringen optreden. Hulp van een psycholoog, psychotherapeut, psychiater of cognitief trainer biedt vaak ondersteuning.

Of een therapie voor jou goed werkt of niet hangt voor een groot deel af van het feit of het ‘klikt’, wat je alleen maar kan ervaren tijdens de therapie zelf. Vraag bij een eerste consultatie gerust uitleg over de werkwijze. Stel samen een plan op en maak afspraken over onder andere het doel van de therapie, de aanpak, de frequentie van de gesprekken en de verwachte duur van de therapie. In de psychotherapie bestaan verschillende ‘richtingen’. Klik op deze link om meer te weten te komen over deze richtingen.

Een therapeut kiezen

Het is belangrijk om het hoofd te bieden aan lusteloosheid en het wantrouwen in de toekomst zodat je op een positieve manier kan omgaan met jouw gezondheid. Deze processen kan je stimuleren door jouw cognitieve vaardigheden aan te sterken. Om voor jezelf een oordeel te vormen over de wijze hoe je er in slaagt om te gaan met die klachten, kan je een eenvoudige vragenlijst beantwoorden. Klik hier om de test te doen.

Lusteloosheid in kaart brengen

Het trainen van jouw cognitieve vaardigheden zal er toe bijdragen dat jouw positieve kijk op jouw gezondheid kan versterkt worden. Klik hier om meer achtergrond over cognitieve training te krijgen.

Heb je het psychisch erg zwaar en/of denk je aan zelfdoding ? Klik op deze link indien je een gesprek wil met de zelfmoordlijn. Mensen staan immers niet gelijk aan de aandoening waar ze aan leiden. Toch focussen we daar doorgans wel op. Alle aandacht gaat uit naar de klachten, gezondheidsproblemen en de onlustgevoelens. Dat is logisch want de onaangename en hinderlijke symptomen van MS hebben een uitgesproken invloed op jouw dagelijks functioneren, het onderhouden van relaties, sociale en vrijetijdsactiviteiten, … Toch kan je kiezen voor een andere invalshoek: het accent ligt naast de ziekte MS, juist op jou zelf, jouw veerkracht en wat jouw leven betekenisvol maakt. Je kan dit voor jezelf testen. Het resultaat wordt visueel voorgesteld in een zogenaamd spinnenweb. Klik hier om de test te doen.

Hulp vragen is geen teken van zwakte maar van kracht: je neemt zelf de beslissing om de zaak in eigen handen te nemen. Als de klachten toch langer dan twee weken aanhouden, moet je zeker op consultatie bij jouw huisarts.

Sociale dienst MS-Liga Vlaanderen

Nog niet het juiste antwoord gevonden op je vraag? Heb je hulp nodig?

Neem contact op met een maatschappelijk werker van MS-Liga Vlaanderen.