Ik heb problemen met zien, horen, praten en lezen. Bij wie kan ik terecht?

Ik heb problemen met zien, horen, praten en lezen. Bij wie kan ik terecht?

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk op je vraag. Hieronder krijg je het overzicht waarmee je aan de slag kan gaan. Toch nog vragen? Contacteer dan de maatschappelijk werker.

Huisarts

huisarts

Taak van de huisarts

De taak van de huisarts is in eerste instantie aanspreekpunt zijn voor problemen met de gezondheid van zijn patiënten en overzicht te houden over de totale situatie van de patiënt vanuit zijn brede algemeen-medische kennis. Niet zoveel als een arts-specialist, maar voldoende om te weten wanneer iets een kwestie is voor een collega arts-specialist. De huisarts weet in principe meer over de patiënt, diens omgeving en/of gezin dan de andere artsen en zorgverleners waarmee de patiënt in contact komt. De huisarts is zo ook de coördinator van alle benodigde zorg voor de patiënt. Voor een persoon met MS betekent dit concreet dat hij met vragen groot of klein terecht kan bij de huisarts die hem helpt waar mogelijk en voldoende kennis bezit om de persoon met MS indien nodig doorverwijst naar een arts-specialist.

Ben je op zoek naar een huisarts in jouw gemeente? De website van de Orde der Artsen biedt een overzicht van huisartsen in je buurt. Klik op deze link wanneer je op zoek bent naar een huisarts. Kies bij specialisme voor ‘algemene geneeskunde’. Bij elke huisarts in de lijst staan alle contactgegevens vermeld. Ben je op zoek naar een arts-specialist kan je bij specialisme de betreffende benaming kiezen.

Een huisarts zoeken

  • een arts in je buurt
  • een geconventioneerde arts
  • de huisarts van wacht

Ben je op zoek naar een huisarts in jouw gemeente? De website van de Orde der Artsen biedt een overzicht van huisartsen in je buurt. Kies bij specialisme voor ‘algemene geneeskunde’. Bij elke huisarts in de lijst staan alle contactgegevens vermeld. Ben je op zoek naar een arts-specialist kan je bij specialisme de betreffende benaming kiezen.

Wanneer je op zoek bent naar een huisarts of arts-specialist én die gevonden hebt via bovenstaande hyperlink, dan is het soms interessant om te weten of deze al dan niet geconventioneerd is. Dit betekent dat de (huis-)arts de wettelijk vastgelegde tarieven van het RIZIV hanteert. Een niet-geconventioneerde arts, kan vrij zijn honorarium bepalen aangezien de wettelijke terugbetaling begrensd is, waardoor je als patiënt meer zal moeten opleggen. Wanneer je een bepaalde arts gevonden hebt, kan je via de website van het RIZIV controleren of de arts al dan niet geconventioneerd is.

De kans bestaat dat je tijdens het weekeinde of tijdens een feestdag dringend nood heeft aan contact met een huisarts. Via deze link vind je de huisarts van wacht.


Behandelend specialist of MS-verpleegkundige

behandelend specialist

Klachten zijn uniek voor iedere persoon met MS

De ontsteking kan overal in het centraal zenuwstelsel kan voorkomen. Daarom kunnen de symptomen erg verschillend zijn bij verschillende personen met MS. Ook de ernst van de symptomen, de frequentie van opflakkering en herstel en de reactie op behandeling kunnen erg verschillen. Het ziekteverloop is bij iedereen anders.

In de rubriek 'Meer over MS' worden de meest voorkomende symptomen opgesomd.

Symptomen registreren

Aan heel wat symptomen is wel wat te doen. Probeer klachten (die soms in patronen voorkomen) te herkennen. Wanneer die niet meteen duidelijk zijn, kan je gedurende enkele weken in een boekje (of via een app) de klachten noteren (tezamen met de omstandigheden zoals activiteiten, weersomstandigheden, …). Bezorg deze nota’s aan de huisarts of behandelend arts-specialist zodat hij deze klachten gericht kan behandelen. Wil je een handig hulpmiddel om te registreren hoe MS jouw leven beïnvloedt én deze informatie eventueel delen met een zorgverlener? Klik op deze link om de app vinden.

Oogontsteking

Een ontsteking van de oogzenuw komt vaak voor als eerste presentatie van MS. Het gezichtsvermogen neemt af, het kleurenzicht is verstoord, je hebt pijn in of achter het oog of bij het bewegen van het oog. Ook dubbelzicht of wazig zicht kan zich voordoen als gevolg van chronische schade aan de oogzenuwen of hersenen. Dit kan problemen opleveren in het dagelijks leven (de post niet kunnen lezen, verkeer niet tijdig zien aankomen, ...) of op het werk (computerscherm niet meer kunnen lezen, toestellen niet meer kunnen bedienen, geen voertuig meer kunnen besturen,…).

Spraak- en taalproblemen

Spraak- en taalproblemen, zoals articulatie- en woordvindingsmoeilijkheden of problemen met het begrijpen van taal, kunnen geëvalueerd worden door een logopedist. Klik op deze link wanneer je op zoek bent naar een logopedist. De logopedist zal samen met jou bespreken welke behandelmogelijkheden er zijn.

Gehoorverlies

Ook gehoorverlies wordt wel eens in verband gebracht met MS, vooral wanneer dit gepaard gaat met andere symptomen en tekenen vanuit de hersenstam. Die symptomen zijn onder andere duizeligheid, spierzwakte of gevoelsstoornissen aan één lichaamszijde. Zowel eenzijdig als tweezijdig gehoorverlies kan optreden. Neem zeker contact op met uw behandelende arts-specialist. In sommige gevallen is een medicamenteuze behandeling mogelijk om herstel van het gehoorverlies te bekomen.


Werkre-integratie

werkre-integratie

De ziekte MS kan er toe leiden dat je problemen hebt met zien, horen, praten en lezen. Daardoor bestaat de kans dat de chronische aandoening invloed heeft op je beroepsactiviteit. Het wordt moeilijk om je werkzaamheden nog op dezelfde wijze te kunnen uitvoeren en/of het wordt lastig om jouw aantal werkuren aan te houden. De overheid heeft heel wat maatregelen voorzien die jou kunnen ondersteunen of stimuleren.

  • Bij de lokale werkwinkel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) kan je terecht met vragen over jouw arbeidsbeperking. Zorg zeker voor een medisch attest van de neuroloog. De dienst Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB) begeleidt mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen naar een gepaste job. Klik hier voor meer informatie over GTB. De consulent van de dienst Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB) kan ook de (psychologische) hulp inroepen van de Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA) om jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt te onderzoeken. Klik hier voor meer informatie op GA.
  • Als je na een periode van ziekte of afwezigheid het werk terug wil hervatten, kan het zijn dat je aanvoelt dat direct voltijds aan de slag gaan (nog) niet haalbaar is. Daarom bestaat er het systeem van ‘toegelaten arbeid’. Via een geleidelijke wedertewerkstelling kan je eventueel progressief in het normale arbeidsproces ingeschakeld worden. Je blijft arbeidsongeschikt maar je krijgt toestemming om het werk voor een deel te hervatten. Op die manier krijgt je naast het loon van jouw werkgever, via het ziekenfonds een aanvullende uitkering van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Om gebruik te maken van dit stelsel moet je in principe minstens één dag ziek zijn én het akkoord hebben van de adviserend geneesheer van jouw ziekenfonds. Klik hier om het aanvraagformulier te raadplegen. Dit formulier moet je uiterlijk op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan de hervatting bij de adviserend geneesheer van jouw ziekenfonds bezorgd zijn. Een motiverend verslag van jouw neuroloog of arts-specialist kan je best toevoegen bij de aanvraag. Uiteraard moet ook jouw werkgever (als je werknemer bent) akkoord gaan met verminderde werkuren of aangepaste taken. Jouw arbeidsovereenkomst moet dus zeker niet gewijzigd worden in een deeltijdse overeenkomst.

Behandeling van MS is complex

Tot op heden is er geen remedie voor MS, maar het ‘beheren’ van de ziekte omvat medicamenteuze behandelingen om de klinische verbetering na terugval te versterken, medicatie die het risico op terugval verminderen en therapieën die verschillende symptomen verlichten en verbeteren. Daarnaast zijn een gezonde voeding, lichaamsbeweging en revalidatie eveneens waardevol binnen het behandelbeleid.

Aangezien de verschillende medicaties die op de markt zijn op uiteenlopende wijze het ziekteverloop bij MS aanpassen, verwijzen we hiervoor naar jouw behandelend arts-specialist of huisarts. Zij kunnen je gepast informeren over het evenwicht tussen behandeling en het risico op bijwerkingen (wat moeilijk is bij symptoombestrijding). Neurologen zullen daarom steeds nauw samenwerken met jou om geschikte behandelingen voor de symptomen te vinden. Andere technieken voor symptoombeheer, zoals revalidatie, energiebehoud en lichaamsbeweging, moeten ook overwogen worden.

De medicaties leiden ertoe dat de ziekte beter dan tevoren gestabiliseerd wordt. De behandelende arts-specialist zal zoeken naar een balans tussen risico’s, voordelen, kwaliteit van leven en persoonlijke projecten (zoals zwangerschap).

Medicatiebeheer

Aangezien er wel eens complexe doseringsschema’s voorgeschreven worden door de behandelende arts-specialist, kan het zinvol zijn om een eenvoudige medicatieherinnering te krijgen. Zo wordt je geholpen om je medicaties te nemen wanneer dat dat moet en met de juiste dosering. Klik op deze link om de app hiervoor te vinden.


Aanvraag hulpmiddelen

aanvraag hulpmiddelen

Aanvragen bij het VAPH

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen je helpen om activiteiten waarbij je moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een hoorapparaat, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, aanpassingen om de computer te gebruiken, … Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan je terecht voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor andere communicatiemiddelen kan je bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) terecht.

Mobiliteitshulpmiddelen via het RIZIV

Bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) kan je ook terecht voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling (door jouw ziekenfonds) van een aantal hulpmiddelen indien je mobiliteit beperkt is geworden.
Klik hier voor meer info over deze mobiliteitshulpmiddelen.

Sociale dienst MS-Liga Vlaanderen

Nog niet het juiste antwoord gevonden op je vraag? Heb je hulp nodig?

Neem contact op met een maatschappelijk werker van MS-Liga Vlaanderen.