Ik voel me sociaal en maatschappelijk geïsoleerd. Welke hulp kan ik vinden?

Ik voel me sociaal en maatschappelijk geïsoleerd. Welke hulp kan ik vinden?

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk op je vraag. Hieronder krijg je het overzicht waarmee je aan de slag kan gaan. Toch nog vragen? Contacteer dan de maatschappelijk werker.

Vrijwilliger

vrijwilliger

MS-Liga Vlaanderen zoekt permanent personen die zich in min of meerdere mate willen engageren ten aanzien van personen met MS. Het is een uitgelezen kans om jouw eigen situatie wat extra invulling en kleur te geven. Jouw actieve inzet als vrijwilliger in een provinciaal comité, binnen de Jongerenwerking (tot 35 jaar) of als vrijwilliger bij activiteiten wordt bijzonder gewaardeerd.

Zin om deel te worden van het team? Neem een kijkje op deze pagina. Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Door hun inzet kunnen activiteiten en taken waar geen of minder geld voor is, toch doorgaan. Vrijwilligerswerk is bovendien prettig om te doen en levert vaak leuke en boeiende ervaringen op

Organisaties zoals de MS-Liga Vlaanderen is een erkende vrijwilligersorganisatie en zijn dus verplicht om een vrijwilligersverzekering af te sluiten, zodat aansprakelijkheid voor eventuele schade aan derden niet bij de vrijwilliger ligt, maar wel bij de vrijwilligersorganisatie.

De MS-Liga Vlaanderen zal onder andere daarom een vrijwilligersovereenkomst door jou laten ondertekenen. Daarin staan alle afspraken helder en duidelijk vermeld (denk daarbij aan hoe omgaan met informatie over personen met MS).

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk ? Klik op deze link voor meer info over vrijwilligerswerk.


MS-begeleider of buddy

ms-begeleider of buddy

Vaak is MS onzichtbaar, waardoor de impact van de grilligheid van de symptomen snel tot onbegrip kan leiden. "Waarom heb je de ene dag energie voor alles en lukt de volgende dag niets? Waarom loop je de ene dag en zit je de dag erop in een rolstoel? Waarom zeg je zo vaak afspraken af?"

Doordat weinig mensen bekend zijn met de onvoorspelbaarheid van MS, raken mensen met MS makkelijker in een sociaal isolement.Werkgevers vinden aanpassingen niet nodig, vrienden nemen afstand omdat zij niet kunnen omgaan met het (last-minute) afzeggen van afspraken… De kans dat ondersteunende relaties in je persoonlijk leven afneemt, is bestaande. Daardoor vergroot het risico op eenzaamheid en het gemis aan een luisterend iemand. De kwaliteit van leven verlaagt drastisch.

Wil je echter toch graag je verhaal eens vertellen, en dan bij voorkeur aan iemand die vanuit zijn eigen ervaring de situatie begrijpt en kan herkennen, dan kan je terecht bij een MS-begeleider. MS-Liga Vlaanderen beschikt in elke provincie over een aantal personen met MS en/of partners die een (jaarlijkse) opleiding genoten hebben, waarin aandacht besteed wordt aan het leren van de vaardigheid om goed te kunnen luisteren, de gesprekspartner te waarderen en zich kan inleven in jouw verhaal. De MS-begeleider is gebonden aan het beroepsgeheim en mag dan ook geen informatie die je hebt verteld, vrijgeven aan anderen (tenzij er voldoende aanwijzingen zijn dat een professionele hulpverlener moet betrokken worden).

De MS-begeleider staat in nauw contact met de maatschappelijk werker van de MS-Liga Vlaanderen en kan indien gewenst, jou naar deze medewerker doorverwijzen. Dus, wil je jouw verhaal eens kwijt over jouw moeilijkheden, ervaringen met een hulpverlener of in het ziekenhuis; wil je eens een klankbord over jouw persoonlijke situatie, dan kan je best contact opnemen met de maatschappelijk werker van jouw regio (link). Zij zal jou in contact brengen met een MS-begeleider.


Sporten en bewegen

sporten en bewegen

Sporten en bewegen zijn voor alle mensen belangrijk, ook voor personen met MS die daardoor extra weerbaarder worden tegen de fysieke belemmeringen van de ziekte. Je conditie versterkt en je voelt je beter in je vel! Iedereen kan dit op zijn manier en niveau doen. We promoten graag onze eigen activiteiten zodat je samen met andere lotgenoten, onder aangepaste begeleiding, kan sporten en bewegen.

Sporten en beweging zorgen voor een ontmoetingsplek met sociale interactie en participatie. Jouw vitaliteit verhoogt, je komt immers in contact met andere mensen, met lotgenoten, waardoor je ‘sociaal weefsel’ sterker wordt. Je kan via sporten en bewegen participeren aan het dagelijks leven, waardoor je zin krijgt om initiatieven te nemen, op te trekken met anderen… Sporten en bewegen zorgt voor re-integratie wanneer je sociaal geïsoleerd bent geraakt. Neem zekeer een kijkje in de kalender.


Vakantie

vakantie

Wil je er eens op uittrekken zodat je los geraakt van je huidige situatie, zodat je samen met andere mensen of met lotgenoten een uitstap of een reis (ver of dichtbij) kan maken? Ook voor personen met MS zijn er tal van mogelijkheden om zich eens te ontspannen en gezellig met anderen te genieten van een andere omgeving of klimaat.

Er zijn heel wat aanbieders van vakanties met aangepast vervoer, aangepast sanitair, hoog-laag keukenblokken, weggewerkte drempels, … Hieronder kan je een niet-limitatieve lijst vinden.

Uiteraard kan je ook overwegen om met de MS-Liga Vlaanderen een vakantie te ondernemen. De activiteiten worden steeds aangekondigd in MS-Link en de kalender.

Sociale dienst MS-Liga Vlaanderen

Nog niet het juiste antwoord gevonden op je vraag? Heb je hulp nodig?

Neem contact op met een maatschappelijk werker van MS-Liga Vlaanderen.