MS-Liga Vlaanderen werking

MS-Liga Vlaanderen werking

MS-Liga Vlaanderen vzw is samengesteld uit vaste medewerkers en vrijwilligers. In totaal zijn er 29 vaste medewerkers vol- of deeltijds aan de slag. Ongeveer 600 vrijwilligers, waaronder ook personen met MS, zetten zich in. Zij ontfermen zich over erg uiteenlopende taken naargelang de interesses, vaardigheden, andere tijdsbesteding, locatie, …

Vaste medewerkers

team

Een deel van de vaste personeelsleden werkt in Overpelt en maakt deel uit van het Centraal Secretariaat. Je kan bij het secretariaat terecht met allerlei vragen over thema’s zoals ledenbeheer, fondsenwerving, financiën, vrijwilligerswerking, communicatie, …

De maatschappelijk werkers van de Sociale Dienst kan je aanspreken over onderwerpen zoals sociale wetgeving, tewerkstelling, psychosociale ondersteuning, hulpmiddelen, … De maatschappelijk werkers zijn actief in heel Vlaanderen en Brussel.

Contacteer een medewerker

Raad van Bestuur

  • Maria Torfs (voorzitter)
  • Serge Van Eeghem (ondervoorzitter)
  • Yves Garnier (penningmeester)
  • Peter De Maeyer
  • Martinus Desmet
  • Lea Mertens
  • Boudewijn Leekens
  • Magali van der Span
  • Baron Charles van der Straten Waillet

Ethische raad

De Ethische Raad wordt voorgezeten door een jurist en houdt toezicht op correcte toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast houdt de Ethische Raad toezicht op good governance.

Verdere informatie kan opgevraagd worden bij het secretariaat.

Jongerenwerking

MS-Liga Vlaanderen vzw Jongerenwerking is een steunpunt en gemeenschap voor jongeren (-35 jaar) met MS. Jongeren die de diagnose van MS krijgen, zijn vaak op zoek naar een houvast en herkenningsgevoel. De Jongerenwerking gaat daarom op zoek naar activiteiten en bespreekbare onderwerpen die leven bij jongeren met MS.

Lees meer over de Jongerenwerking en neem contact op.