Advies Coronavirus vanuit MSIF (internationale federatie) update

Advies Coronavirus vanuit MSIF (internationale federatie) update

Advies Coronavirus vanuit MSIF (internationale federatie)

MSIF, de internationale federatie, schreef in maart een wereldwijd advies uit voor Personen met MS over het coronavirus. Die tekst kreeg inmiddels een update. Het vertaalde artikel kan je hieronder lezen. Wie liever het originele, Engelse artikel leest, kan klikken op de link naar MSIF.

Inleiding

coronavirus

COVID-19 is een nieuwe ziekte die uw longen, uw luchtwegen en andere organen kan aantasten. Ze wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2) dat zich over de hele wereld heeft verspreid.

Het onderstaande advies werd opgesteld door MS-neurologen* en deskundigen in wetenschappelijk onderzoek van organisaties die lid zijn van MSIF**. Het is gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten in wat COVID-19 doet met personen met multiple sclerose (MS), en op het oordeel van deskundigen. Dit advies zal opnieuw bekeken en aangepast worden naarmate meer gegevens over COVID-19 beschikbaar worden.

(*) en (**) kan je bekijken in de PDF-versie van het advies die je onderaan kan downloaden.

Advies voor Personen met MS

Volgens de huidige stand van de kennis is er geen reden om aan te nemen dat een persoon met MS meer kans loopt om COVID-19 op te doen of ernstig ziek te worden, of aan de infectie te sterven, dan de algemene bevolking. De volgende groepen van personen met MS zijn echter vatbaarder voor een ernstige vorm van COVID-19:

 • mensen met progressieve MS
 • mensen met MS die ouder zijn dan 60 jaar
 • mannen met MS
 • personen met zwarte en/of donkere huidskleur die MS hebben en mogelijk ook Zuid-Aziatische personen met MS
 • mensen met een hoge invaliditeitsgraad (bijvoorbeeld met een EDSS score)
 • personen met MS en obesitas, diabetes of hart- of longziekten
 • personen die bepaalde ziekteveranderende behandelingen volgen voor hun MS (zie verderop).

Alle personen met MS krijgen het advies de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie te volgen om het risico op besmetting met COVID-19 te beperken.  Mensen uit de groepen met verhoogd risico moeten bijzondere aandacht besteden aan deze maatregelen. Wij bevelen de volgende maatregelen aan:

 • Doe aan social distancing door ten minste 1,5 meter*** afstand te houden tussen uzelf en anderen. Zo verkleint u het risico op besmetting wanneer zij hoesten, niezen of praten. Deze richtlijn is vooral binnen belangrijk, maar geldt ook buiten.
 • Maak er een gewoonte van een mondmasker te dragen wanneer u in de buurt van andere mensen komt, en volg de instructies om het op de correcte manier te gebruiken.
 • Vermijd drukke plaatsen, vooral binnen. Wanneer dat niet mogelijk is, draag dan een mondmasker en doe aan social distancing.
 • Was uw handen dikwijls met zeep en water of een handgel op basis van alcohol (een alcoholpercentage van 70% wordt als het meest doeltreffend beschouwd).
 • Raak uw ogen, neus of mond alleen aan als uw handen schoon zijn.
 • Bedek bij het hoesten en niezen uw mond en neus met de holte van de gebogen elleboog of met een papieren zakdoek.
 • Reinig en ontsmet oppervlakken veelvuldig, vooral die welke geregeld worden aangeraakt.
 • Praat met uw zorgverlener over optimale zorgplannen. Doe dit tijdens videoconsultaties of indien nodig raadplegingsbezoeken. Mijd een kliniek- of ziekenhuisbezoek niet als u op basis van uw huidige gezondheidsnoden het advies krijgt om dat te doen.
 • Blijf actief en probeer deel te nemen aan activiteiten die uw geestelijke gezondheid en welzijn verbeteren. Lichaamsbeweging en sociale activiteiten die buiten en met social distancing kunnen plaatsvinden, worden aangemoedigd.
 • Haal het griepvaccin als het beschikbaar is en moedig uw familie aan om dat ook te doen.

Mantelzorgers en familieleden die bij een persoon met MS uit een van de bovengenoemde risicogroepen wonen of geregeld bij hem of haar op bezoek gaan, dienen deze aanbevelingen ook te volgen om te vermijden dat ze COVID-19 in de woning binnenbrengen.

Advies over ziekteveranderende behandelingen voor MS

De werking van heel wat ziekteveranderende behandelingen (disease modifying therapies of DMT's) voor MS berust op het onderdrukken of het wijzigen van het immuunsysteem. Bepaalde geneesmiddelen voor MS kunnen de kans op verwikkelingen van COVID-19 verhogen, maar dat risico moet worden afgewogen tegen de risico's van het stopzetten of uitstellen van de behandeling.

Personen met MS die nu DMT's gebruiken, raden wij aan hun behandeling voort te zetten, tenzij hun behandelende arts hen aanraadt te stoppen.

Mensen die symptomen van COVID-19 vertonen of positief testen op de infectie, moeten hun MS-behandelingen bespreken met hun MS-zorgverlener of met een andere zorgbeoefenaar die vertrouwd is met hun zorg.

Vooraleer een nieuwe DMT aan te vatten of een bestaande DMT te veranderen, dienen personen met MS met hun zorgverlener te bespreken welke behandeling de beste keuze is voor hun specifieke geval. Bij die beslissing moet rekening worden gehouden met de volgende informatie:

 • verloop en activiteit van de MS
 • risico's en voordelen die normaal worden geassocieerd met diverse behandelingsopties
 • bijkomende risico's met betrekking tot COVID-19, zoals:
  • de hoger opgesomde andere factoren voor een ernstigere vorm van COVID-19 zoals ouderdom, zwaarlijvigheid, bestaande long- of cardiovasculaire ziekte, progressieve MS, huidskleur en ras/etniciteit met hoger risico, enz.
  • het huidige en verwachte toekomstige risico op COVID-19 in de plaats waar de persoon woont
  • het risico op blootstelling aan COVID-19 ten gevolge van de levensstijl, bv. of de betrokken persoon in staat is om in zelfquarantaine te leven, of in een omgeving met verhoogd risico werkt enz.
  • nieuwe wetenschappelijke inzichten over de mogelijke wisselwerking tussen bepaalde behandelingen en de ernst van COVID-19.

Wetenschappelijke informatie over het effect van DMT's op de ernst van COVID-19

Interferonen en glatirameeracetaat hebben waarschijnlijk geen ongunstig effect op de ernst van COVID-19. Er zijn aanwijzingen dat interferonen mogelijk de noodzaak van ziekenhuisopname wegens COVID-19 verminderen.

Volgens de beschikbare gegevens zouden personen met MS die dimethylfumaraat, teriflunomide, fingolimod, siponimod of natalizumab gebruiken, geen verhoogd risico op ernstigere symptomen van COVID-19 lopen.

Er zijn aanwijzingen dat op CD20 gerichte behandelingen (ocrelizumab en rituximab) mogelijk verband houden met een verhoogd risico op een ernstigere klachten van COVID-19. Deze geneesmiddelen dienen echter nog altijd als een optie worden beschouwd voor de behandeling van MS tijdens de pandemie. Personen met MS onder deze behandelingen (of ofatumumab en ublituximab, die op dezelfde manier werken) dienen speciaal waakzaam te zijn wat het bovengenoemde advies betreft om hun risico op besmetting te beperken.

Er zijn meer gegevens over het gebruik van alemtuzumab en cladribine tijdens de COVID-19-pandemie nodig om de veiligheid ervan te beoordelen. Personen met MS die deze geneesmiddelen nu gebruiken en in een gemeenschap leven waar zich een COVID-19-uitbraak voordoet, moeten hun huidige lymfocytentelling bespreken met hun zorgverlener. (Lymfocyten zijn een soort witte bloedcellen die het lichaam helpen beschermen tegen infecties). Als hun aantal laag blijkt te zijn,  dienen zij zich in de mate van het mogelijke af te zonderen om het risico te beperken.

De aanbevelingen over het uitstellen van een tweede dosis of verdere doses alemtuzumab, cladribine, ocrelizumab en rituximab wegens de COVID-19-uitbraak verschillen van land tot land. Personen die deze geneesmiddelen gebruiken en hun volgende dosis moeten krijgen, dienen eerst hun zorgverlener te raadplegen over de risico's en voordelen die aan het uitstellen van de behandeling verbonden zijn. Ze worden sterk aangemoedigd om hun behandeling niet stop te zetten zonder het advies van hun arts.

Advies over aHSCT

Autologe hematopoëtische stamceltransplantatie (aHSCT) vergt een intensieve chemotherapie. Deze behandeling verzwakt het immuunsysteem ernstig gedurende een bepaalde periode. Mensen die recent behandeld zijn, moeten overwegen om hun afzonderingsperiode tijdens de COVID-19-uitbraak tot ten minste zes maanden te verlengen. Mensen die nog moeten worden behandeld, dienen in overleg met hun zorgverlener te overwegen of het niet beter is de procedure uit te stellen. Als een aHSCT-behandeling wordt gegeven, moet de chemotherapie worden toegediend in kamers waar de patiënten afgezonderd zijn van andere ziekenhuispatiënten.

Medisch advies vragen voor terugvallen en andere gezondheidsproblemen

Personen met MS dienen ook nu medisch advies te blijven vragen als zij veranderingen in hun gezondheid ervaren die kunnen wijzen op een terugval of een ander onderliggend probleem zoals een infectie. Dit kan gebeuren met alternatieven voor bezoeken aan de kliniek (zoals telefonische of videoraadplegingen) als die mogelijkheid wordt geboden. Vaak kunnen terugvallen thuis worden behandeld.

Het gebruik van steroïden om terugvallen te behandelen, moet zorgvuldig worden overwogen en is alleen verantwoord voor ernstige terugvallen. Er zijn aanwijzingen dat hoge doses steroïden tijdens de maand voorafgaand aan de besmetting met COVID-19 de kans op een ernstigere infectie en een bezoek aan het ziekenhuis verhogen. Waar mogelijk dient deze beslissing te worden genomen door een neuroloog met ervaring in de behandeling van MS. Mensen die nu met steroïden worden behandeld voor een terugval, moeten nog waakzamer zijn en zouden best zelfquarantaine gedurende ten minste een maand overwegen om het risico op COVID-19 te beperken.

Personen met MS moeten aan revalidatieactiviteiten blijven deelnemen en dienen zo actief mogelijk te blijven tijdens de pandemie.  Dit kan gebeuren via afstandssessies als die beschikbaar zijn, of in klinieken op voorwaarde dat daar de nodige veiligheidsvoorzorgen worden genomen om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Mensen die zich zorgen maken over hun geestelijke gezondheid, vragen best raad aan hun zorgverlener.

Griepvaccin

Het griepvaccin is veilig en wordt aanbevolen voor personen met MS. In landen waar het griepseizoen begint, raden wij personen met MS aan om zich tegen seizoensgriep te laten inenten als er griepvaccins beschikbaar zijn.

SARS-CoV-2-vaccin

Voor het ogenblik zijn er onvoldoende gegevens om commentaar te geven over de wisselwerking tussen de diverse SARS-CoV-2-vaccins in ontwikkeling en MS of ziekteveranderende behandelingen voor MS. Zodra meer hierover beschikbaar is, zal het advies hier worden opgenomen in een aangepaste versie van deze verklaring.

Advies voor kinderen of zwangere vrouwen met MS

Er is momenteel geen specifiek advies voor vrouwen met MS die zwanger zijn. Er is algemene informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie over COVID-19 en zwangerschap. Er is geen specifiek advies voor kinderen met MS. Zij moeten het voormelde advies voor personen met  volgen.