Coronavirus en MS

Coronavirus en MS

bespreking

De Medische Adviesraad (MAR) verwijst voor de meest recente inlichtingen naar de website van de Belgische gezondheidsautoriteiten.

Op dit moment betekent dit voor personen met MS die hiervoor medicatie nemen met invloed op het immuunsysteem:

  • Stop de medicatie niet, tenzij uw neuroloog een ander advies geeft
  • Was de handen regelmatig en grondig
  • Bedek mond en neus wanneer u hoest of niest
  • Vermijd contact met zieke personen (bijvoorbeeld mensen die hoesten of niezen)
  • Vermijd slecht verluchte plaatsen waar veel andere mensen zijn
  • Geef geen hand aan mensen
  • Contacteer uw neuroloog indien u reisplannen heeft.

Heeft u nog verdere, algemene vragen over dit thema? Bezorg uw vraag aan de directie (directeur@ms-vlaanderen.be). Alle bijkomende vragen vanuit MS-Liga Vlaanderen en onze Franstalige collega's worden gebundeld door de Nationale Belgische MS-Liga en zo nodig behandeld door de Medische Adviesraad.