Coronavirus en MS: update 27 april

Coronavirus en MS: update 27 april

De Medische Adviesraad (MAR) van de Nationale Belgische MS-Liga brengt een update naar aanleiding van recente berichtgeving vanuit de Veiligheidsraad.

Maatregelen voor personen met MS

medische adviesraad

De Medische Adviesraad verwijst voor de meest recente inlichtingen naar de website van de Belgische gezondheidsautoriteiten: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Op personen met MS zijn dezelfde richtlijnen van toepassing als op de algemene bevolking. Voor de meeste werkende personen met MS is er op basis van de ziekte of de medicatie die voor MS ingenomen wordt, geen reden om niet te blijven werken of het werk niet te hervatten. Vanuit de wetenschap dat we nog verschillende maanden zullen moeten omgaan met de huidige of de zich stilaan herstellende situatie, is het belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen de risico’s en de voordelen van verderzetting/hervatting van werk en behandeling.

Aldus geldt volgend advies:

  • Werk indien mogelijk en zoveel mogelijk van thuis uit. Groepeer de activiteiten die aanwezigheid op de werkplek vereisen, zodat je aanwezigheid op de werkvloer beperkt wordt.
  • Respecteer een afstand van >1.5 meter t.o.v. andere personen. Gebruik een mondmasker indien dit niet mogelijk is.
  • Was de handen regelmatig en grondig. Geef geen hand.
  • Gebruik afhankelijk van de situatie een mondmasker.
  • Bespreek uw MS behandeling met uw neuroloog, zeker indien deze gestopt werd of indien de start ervan uitgesteld werd. Overigens blijft het algemeen advies van de Medische Adviesraad dd 11-03-2020 van toepassing, maar uiteraard neemt uw neuroloog uw persoonlijke situatie in overweging bij het verstrekken van een advies.