Doelzoeker

Doelzoeker

Aan de slag met Doelzoeker

Vind je het moeilijk om uit te spreken wat voor jou écht belangrijk is? Dan is de Doelzoeker misschien iets voor jou. Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) ontwikkelde dit instrument met steun van de Vlaamse Overheid.

Wat is de doelzoeker.

doelzoeker

Het Vlaams Patiëntenplatform heeft, met steun van de Vlaamse overheid, de Doelzoeker ontwikkeld. Doelzoeker helpt je nadenken over wat je belangrijk vindt in je leven, wat je graag doet en wat je levenskwaliteit bezorgt. Kortom, het helpt je om concrete levensdoelen te formuleren die je vervolgens kan gebruiken in gesprek met je zorgverleners. Als je zelf goed weet wat je doelen zijn, kan je samen met je artsen en zorgverleners nadenken hoe je je zorg daarop laat aansluiten. Je kan Doelzoeker zelfstandig invullen of samen met een vertrouwenspersoon of begeleider.

Evi (je kent haar wellicht van de Jongerenwerking), testte de Doelzoeker uit en laat haar ervaringen bundelen in een boeiende video.

Wil je meer lezen over de Doelzoeker, of wil je graag nog andere getuigenissen beluisteren?

>Je kan terecht bij VPP.