Dringende maatregelen inzake het coronavirus n.a.v. de beslissing van de nationale veiligheidsraad

Dringende maatregelen inzake het coronavirus n.a.v. de beslissing van de nationale veiligheidsraad

Preventieve maatregelen

De MS-Liga Vlaanderen heeft besloten om in het kader van de door nationale veiligheidsraad genomen maatregelen zelf een aantal duidelijke preventieve maatregelen te nemen die ingaan vanaf vandaag en dit tot en met 3 april.

Deze maatregelen dienen ter bescherming van personen met MS en hun omgeving, van onze vrijwilligers en van onze collega-medewerkers die mee moet zorgen voor de continuïteit van de dienstverlening. De impact van COVID-19 (corona virus) op personen met MS is te groot om risico’s te nemen. We doen dan ook een beroep op ieders verantwoordelijkheid en gezond verstand om de maatregelen strikt na te komen.

Onnodige contacten moeten bijgevolg te allen prijze vermeden worden. En dat betekent concreet:

  • Annuleren van alle geplande evenementen en activiteiten
  • Annuleren van alle geplande vergaderingen , vormingsmomenten en bijeenkomsten
  • Annuleren van alle geplande externe bijeenkomsten (symposia, congressen,..), extern overleg waaraan vrijwilligers en PmMS deel zouden nemen.

en dit alvast tot en met 03 april 2020.(*)

Om de collega-medewerkers zoveel mogelijk op hun kerntaken te kunnen blijven inzetten zullen ook met hen duidelijke afspraken gemaakt worden.

We hopen dat u het dwingende karakter van deze maatregelen begrijpt en rekenen op een solidaire aanpak.

Maria Torfs                                                                       Luc De Groote

Voorzitter                                                                         Directeur

Voor meer info over deze maatregelen kan u terecht bij de directie en met name via directeur@ms-vlaanderen.be.

Belangrijk ook om de richtlijnen vanwege de Medische Adviesraad te raadplegen voor PmMS. U vindt ze op onze website (nieuwsbericht Coronavirus en MS: update 11 maart).

(*) Indien de nationale veiligheidsraad over zou gaan tot verlenging van de vastgelegde periode, dan zullen we uiteraard die stap ook zetten.