Griepvaccinatie

Griepvaccinatie

Advies vanuit de Medische Adviesraad (MAR)

Hoe zit het met de griep en de griepvaccinatie? De Medische Adviesraad (MAR) boog zich over het onderwerp en zette alles helder op een rijtje.

Wanneer is de vaccinatie aangewezen?

Personen met MS hebben noch omwille van de diagnose op zich, noch omwille van de behandelingen die ze eventueel voor deze ziekte nemen, een verhoogd risico op griep. Er is ook geen evidentie om aan te nemen dat noodzakelijke vaccinaties tegenaangewezen zouden zijn bij personen met MS.

De beslissing om een persoon met MS al dan niet te vaccineren moet dan ook gebaseerd worden op het voorkomen van algemene risicofactoren voor griep. Dit betekent dat vaccinatie aanbevolen wordt bij:

  • personeel uit de gezondheidssector
  • personen ouder dan 50 jaar
  • personen die in een zorginstelling verblijven
  • personen met een onderliggende chronische aandoening van de longen, het hart, de lever, de nieren
  • personen met suikerziekte (diabetes)
  • zwangere vrouwen
  • personen met overgewicht (BMI>35)
  • personen die weinig mobiel zijn als gevolg van een neurologische aandoening