Memorandum federale overheid

Memorandum federale overheid

Memorandum

Een van onze kerndoelstellingen is belangenbehartiging. Daarom hebben we met onze collega's in België gesleuteld aan een memorandum voor de federale overheid.

Aandacht voor 2 concrete voorstellen

pijl richting

We zijn bijzonder verheugd dat na een lange ‘ontwikkeltijd’ er finaal twee concrete voorstellen voor een efficiënt en mensgericht beleid voor personen met MS zijn uitgeschreven.

Multidisciplinaire raadpleging

Met dit document willen we aantonen dat de positie van de maatschappelijk werkers van MS-Liga Vlaanderen in de multidisciplinaire raadplegingen (MDR) van neurologische diensten in de Vlaamse ziekenhuizen fundamenteel noodzakelijk en terecht is. Zij vormen immers de transmurale verbinding tussen het ziekenhuis en de zorg- en hulpverleners in de thuiszorg. De valorisatie van de MDR’s door de overheid impliceert de financiering voor deze hulpverleningsmethodiek.

Recht om vergeten te worden

Daarnaast vragen we dat MS opgenomen wordt in de lijst van chronische ziekten met het ‘recht om vergeten te worden’: door de steeds betere medische behandelmogelijkheden en de toenemende aandacht voor het maatschappelijk functioneren van personen met MS lijkt het ons tijd dat zij als kandidaat-verzekeringsnemers niet (meer) worden gediscrimineerd.

Samenwerking

handen schudden

Het memorandum is tot stand gekomen vanuit een nauwe samenwerking tussen de Nationale MS-Liga, de Ligue Belge de la Sclérose en Plaques en onze eigen MS-Liga Vlaanderen. Aangezien dit federale materie is heeft de Nationale MS-Liga, als ‘federale’ gesprekspartner de memorandum tekst overgemaakt aan minister Frank Vandenbroucke én alle betrokken regeringspartijen ten einde een draagvlak te creëren voor onze belangen.

Je kan het memorandum hieronder downloaden.