Minimale werking in mei en juni

Minimale werking in mei en juni

Tijdelijke wijzigingen in mei en juni

MS-Liga Vlaanderen vzw heeft het als organisatie in deze coronatijd financieel heel moeilijk daar de verwachte inkomsten uitblijven. Daarom gaan we de komende twee maanden over tot een minimale werking.

Impact van de coronacrisis

MS-Liga Vlaanderen vzw heeft het als organisatie in deze coronatijd financieel heel moeilijk daar de verwachte inkomsten uitblijven. De maatregelen die van overheidswege genomen werden en worden, hebben als gevolg dat onze activiteiten, zowel bij de vrijwilligers als centraal, afgebouwd zijn en dit zeker tot eind deze zomer.

Ook voor dit najaar verwachten wij, gezien de grote onzekerheid en het feit dat wij absoluut rekening moeten houden met de kwetsbaarheid van personen met MS en de vrijwilligers, een minimalistisch scenario om aan inkomsten te geraken. De MS-Campagne, beter gekend als de chocolade-actie, die normaliter start in september, staat eveneens op de helling.

Het is onze plicht om onze organisatie doorheen deze moeilijke tijden te loodsen en we doen er alles aan om allen samen, vrijwilligers en personeel, creatieve oplossingen te vinden om dit jaar te kunnen overleven.

Minimale werking en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

pijlen

Een van de maatregelen die we nemen is het inroepen van de overheidsmaatregel voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Wat betekent dit concreet?

Vanaf maandag 4 mei tot en met 30 juni gaan we over tot een minimale werking, enkel nog uitgevoerd door:

  • Twee maatschappelijk werkers
  • Directeur en verantwoordelijken sociale dienst, vrijwilligerswerking, boekhouding en communicatie, allen op tweedaagse basis/week
  • Verantwoordelijke personeelsadministratie op halve dag/week

We blijven volgende dienstverlening en opdrachten verzekeren:

  • Telefoonpermanentie maatschappelijk werkers en mailverkeer
  • Telefoonpermanentie centraal secretariaat te Pelt en mailverkeer
  • Communicatie en fondsenwerving
  • De prioritaire opdrachten vanuit de verschillende diensten

Ons contacteren

tekstbalonnen

Om de permanenties goed te kunnen organiseren gaan we over tot:

Eén centraal telefoonnummer: met twee keuzes

  • 078/48 20 82 (standaard zonaal tarief)
  • Keuze 1: sociale dienst
  • Keuze 2: centrale administratie

Volgende e-mailadressen en thema's

De leden van de Raad van Bestuur en de directie gaan ervan uit dat deze maatregel door de besparing een deel van de financiële problemen gaat ondervangen. Wij danken u alvast voor het begrip voor deze moeilijke tijdelijke maatregel en rekenen erop dat wij hierdoor uw vertrouwen in onze toewijding en in onze dienstverlening niet zullen beschamen.

Maria  Torfs                                       Luc De Groote

Voorzitter                                          Algemeen directeur