MS en darmflora

MS en darmflora

MS en darmflora

Er zijn 2 projecten opgestart om de samenstelling van de darmflora bij personen met MS te onderzoeken. Dit om de relatie tussen de darmflora en het ziektebeloop van MS beter te kunnen begrijpen.

Meer info over het onderzoek

darmflora onderzoek

Waarom is dit interessant?

De darmflora lijkt verstoord te zijn bij personen met MS. Of dit invloed heeft op de ziekte is nog niet duidelijk.

Hoe onderzoeken we dit?

Door aan personen met MS te vragen om op vastgelegde tijdstippen langs te komen voor klinisch onderzoek, invullen van vragenlijsten, bloedafname en binnen brengen van een stoelgang- en speekselstaal. Deze stalen worden geanalyseerd in het Raes Lab, gekend van het Vlaams Darmflora Project.

Twee projecten

Project 1 : Recente diagnose

Opvolgingsstudie bij personen die recent de diagnose hebben gekregen (minder dan 5 jaar geleden). Personen met alle types van MS.

Project 2 : Familiale MS

Studie met éénmalige onderzoeken bij familiaal voorkomen van MS. We zoeken families waarin 2 familieleden van de eerstegraad beiden gediagnosticeerd zijn met MS. Daarnaast zouden zij 1 eerstegaads familielid zonder MS moeten hebben die ook wil deelnemen.
Eerstegraads verwantschap wil zeggen: ouder-kind relatie of zussen-broers relatie.

Interesse of vragen? Contacteer ons vrijblijvend: