Onderzoek: impact van sociaal contact op welbevinden

Onderzoek: impact van sociaal contact op welbevinden

Sociaal contact

Margaux, laatstejaarsstudente ergotherapie aan de Odisee hogeschool in Brussel onderzoekt de impact van sociale contacten op het welbevinden. Daarbij is ook de ervaring van personen die lid zijn van patiëntenverenigingen van belang. Deelnemen kan via een anonieme online enquête.

Praktische informatie

handen vasthouden

Margaux onderzoekt of het hebben van veel of weinig sociale contacten en of de aard van sociale contacten een impact heeft op het welbevinden bij mensen. Aan de hand van de verkregen informatie zal er gekeken worden naar welke factoren een rol spelen en hoe hierop ingespeeld kan worden.

Deelname aan de enquête betekent dat u een lijst met vragen zal invullen. Dit zal maximaal 15 minuten duren. Deelname aan de enquête is geheel vrijblijvend, verlaat u de enquête vroeger, dan is dit geen probleem.

Deze enquête is geheel anoniem en wordt geheel anoniem verwerkt in functie van mijn eindwerk. Alle enquêtes worden met strikte vertrouwelijkheid behandeld.

Deelnamelink enquête