Onderzoek Mini-Obstacle

Onderzoek Mini-Obstacle

Onderzoek Mini-Obstacle

Wie de krachten bundelt, kan tot mooie resultaten komen. Daarom delen we altijd graag informatie, projecten en onderzoeken die voor personen met MS én voor de onderzoekers een meerwaarde kunnen betekenen. Het project 'Mini-Obstacle' is er zo eentje.

De afdeling ergotherapie van PXL is bezig met onderzoek en ontwikkelen van een tool kan helpen om na te gaan welke hulpmiddelen of aanpassingen in de woning mogelijk en nodig zijn om langere en comfortabeler thuis te wonen.

Waarom is deelnemen belangrijk?

onderzoek

Door deel te nemen aan het onderzoek krijgt je specifiek advies op maat. Dit is een mooie opportuniteit om eens advies op maat in te winnen van professionals.

Door jouw deelname en feedback kunnen de onderzoekers de tool bijstellen en verfijnen.

Voor de studenten Ergotherapie is jouw deelname een meerwaarde voor hun eindwerk waarin zij specifiek rapporteren over deze problematieken.

Hoe werkt het?

In het kader van een bachelorproef aan de opleiding ergotherapie van PXL-Healthcare werd een digitale screeningstool ontwikkeld om deze problemen sneller en gestructureerd te kunnen inventariseren. Dit geeft aan de gebruiker ervan een duidelijk zicht waar er eventueel hulpmiddelen of aanpassingen in de woning nodig zijn om zo lang en zo comfortabel mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

De bestaande applicatie omvat elke basisruimte van een huis. U kan het zelf (of met hulp van een mantelzorger) aan de hand van een handleiding invullen op de laptop of I-pad via deze link.

De ruimte die gescreend dient te worden, wordt aangeklikt en er verschijnen verschillende onderdelen gerelateerd aan deze kamer. Deze onderdelen gaan van het beoordelen van toegang tot de ruimte, verlichting, obstakels tot het soort vloer dat zich in die ruimte bevindt. De onderdelen zijn aangepast naar de meest voorkomende problemen in relatie met de aandoening. De ergotherapeut kan vervolgens het advies en de behandeling van de knelpunten individueel afstemmen op uw noden.


Hoe verloopt het verder?

Tijdens het academiejaar '18-'19 wordt deze tool door de Hogeschool PXL vrij ter beschikking gesteld via de website van de MS-Liga. De bedoeling is dat zoveel mogelijk personen met MS deze tool gaan gebruiken, zodat het instrument optimaal bijgesteld kan worden. Enkele studenten ergotherapie zullen de door u ingegeven data anoniem verwerken en hierover rapporteren in hun eindwerk. Zij gaan ook uitzoeken op welke manier ze u hun advies met betrekking tot mogelijke oplossingen, hulpmiddelen en ondersteuning kunnen bezorgen.

Omdat wij streven naar zorg op maat voor iedereen met een beperking, zou het invullen van de vragenlijst voor ons en voor u een grote hulp kunnen zijn bij het vinden van de meest gepaste zorg en antwoorden op uw vragen. Wij kijken alvast met veel belangstelling uit naar uw screenings en houden u graag op de hoogte van de resultaten.

Onderzoeksteam PXL
Carine GIELEN
Praktijklector ergotherapie en Onderzoeker Zorgeloos Wonen

Deelnemen aan Mini-Obstacle

Vul jij Mini-Obstacle in? Jouw deelname is een meerwaarde voor jou, de onderzoekers en de studenten.

Op de eerste pagina staat uitgelegd hoe je aan de slag gaat met de tool.