Onderzoek orgaandonatie na euthanasie

Onderzoek orgaandonatie na euthanasie

Het onderzoek gekaderd

Euthanasie, daar heeft u vast al eens iets over opgevangen. Over orgaandonatie na euthanasie misschien niet. Nochtans vroeg al in 2005 een eerste patiënt of het mogelijk was om haar organen te doneren nadat ze de euthanasie toegediend zou krijgen. Haar euthanasievraag was op dat moment al goedgekeurd en het ethisch comité van het ziekenhuis stelde na haar vraag richtlijnen op, waarin ze duidelijk maakten dat de goedkeuring en uitvoering van beide procedures strikt gescheiden van elkaar moest gebeuren. Sindsdien werden er al meer dan 40 verzoeken van patiënten die een goedgekeurde euthanasievraag hadden en vroegen om hun organen te kunnen doneren, goedgekeurd.

Waarom dit onderzoek?

onderzoek

Wat al deze situaties kenmerkt, is dat de patiënt zelf vroeg naar de mogelijkheid om organen te doneren. Vanuit de literatuur rijst de vraag of het ook omgekeerd kan: kunnen artsen hun patiënten informeren omtrent deze mogelijkheid? Dat willen wij, Anouk Buelens-Terryn en Fien De Laet, twee studenten Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen onderzoeken. Hoe staan artsen en patiënten hiertegenover?

Op basis van twee (hypothetische) casussen willen we de beeldvorming over orgaandonatie na euthanasie onderzoeken. We zouden het dan ook ten zeerste appreciëren moest u de tijd kunnen nemen om onze enquête in te vullen. Onze vragenlijst zou 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. Alle antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt.

Klik op de link om de enquête te starten. Hartelijk dank om uw mening te delen.

Vragen over dit thema?

Heb je algemene vragen over deze thema's, dan kan je altijd contact opnemen met de maatschappelijk werker van MS-Liga Vlaanderen.

Vind een contactpersoon voor jouw regio. Vul je postcode (of gemeente) in en klik op zoeken om de contactgegevens te raadplegen.