Onderzoek: slikstoornissen en restaurantbezoek

Onderzoek: slikstoornissen en restaurantbezoek

Vormen restaurantbezoeken een belemmering voor personen met slikstoornissen in Vlaanderen? Studente Sara Reusens doet voor haar postgraduaat dysfagie aan de Arteveldehogeschool onderzoek naar slikstoornissen.

Praktische informatie

WAT?

Met dit onderzoek willen we in kaart brengen welke moeilijkheden personen met slikproblemen in Vlaanderen ondervinden in het dagelijks leven op vlak van restaurantbezoeken. Dit doen we met behulp van een enquête. Het onderzoek wordt opgesteld in het kader van een scriptie voor het postgraduaat Dysfagie aan de Arteveldehogeschool. Promotoren zijn Julie Cauwenbergh, Veronique Rowies en Anne-Sophie Beeckman.

DOEL?

De bedoeling van het onderzoek is om in de toekomst restaurantbezoeken meer toegankelijk te maken op basis van de suggesties van personen met slikstoornissen. Dit om de kwaliteit van leven te verbeteren.

WIE?

Elke persoon met slikstoornissen, ongeacht de oorzaak ervan, mag de enquête invullen. We vragen u om deze zo zelfstandig mogelijk in te vullen.

TIJD?

Het invullen van de enquête zal ongeveer 5 à 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. De antwoorden zullen anoniem worden verwerkt.

Hier vindt u de link naar de enquête.

VRAGEN?

Wanneer u vragen heeft mag u deze sturen naar sarareus@student.arteveldehs.be.