Oproep: deelnemers onderzoek mantelzorg

Oproep: deelnemers onderzoek mantelzorg

Onderzoek naar de impact van mantelzorg

De mantelzorger is van grote waarde in het huidige gezondheidszorgsysteem, maar er is weinig onderzoek naar de mogelijke impact op de gezondheid van deze informele zorgverstrekker. Universiteit Gent start een onderzoek waar jij als mantelzorger aan kan deelnemen.

Waarom dit onderzoek?

Een mantelzorger heeft een belangrijke socio-economische waarde binnen het huidige gezondheidszorgsysteem, waarbij de regering aandringt op het besparen van kosten zonder aan kwaliteit van zorg in te boeten. De zorgverleners worden, door de hulp van mantelzorgers, gedeeltelijk ontlast en een opname in een zorginstelling kan zolang mogelijk worden uitgesteld. Het wordt dus steeds belangijker om zich voor de langdurige zorg eveneens te richten tot de mantelzorgers van de patiënten.

Ondanks de grote economische waarde van mantelzorg, wordt echter niet altijd aandacht besteed aan de mogelijke impact van mantelzorg op de gezondheid van deze informele zorgverstrekkers. Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mantelzorgers een verhoogde kans hebben op psychologische en fysiologische (lichamelijke) klachten. Gezondheidskosten van overbelaste mantelzorgers mogen bijgevolg niet onderschat worden. Een goed mantelzorgbeleid is dan ook essentieel.

Daarnaast worden gezondheidszorgsystemen geconfronteerd met enkele belangrijke uitdagingen, waaronder de financiële druk, demografische ontwikkelingen en de hoogtechnologische evolutie. Het gekende fenomeen van de vergrijzing en het daarmee gepaard gaand stijgend aantal chronisch zieken zorgt voor een toenemende vraag naar meer langdurige zorg.

Het verloopt het onderzoek?

Momenteel voer ik, Cindy Vanderper, huidig studente master Management en Beleid van de Gezondheidszorg aan de Universiteit Gent en met vooropleiding bachelor in de Logopedie, onderzoek naar de impact van deze informele zorg. Dit onderzoek heeft als titel: “De combinatie tussen mantelzorg en betaald werk: De sociale, emotionele en economische impact voor de informele zorgverlener”. Deze verzameling van gegevens wordt uitgevoerd onder supervisie van Prof. Dr. Vandijck Dominique.

Met deze informatiebrief wordt uw bereidwillige medewerking aan deze studie gevraagd. Meer specifiek gaan we met behulp van een gevalideerde vragenlijst op zoek naar de sociale en emotionele impact die de mantelzorger mogelijks draagt. Meer specifiek willen wij nagaan of u inboet op inkomsten, vrije tijd, gezondheid, of andere omwille van de zorg die u opneemt als mantelzorger. Uw toestemming voor participatie aan deze studie is nodig zodat uw gegevens gebruikt mogen worden. Na het verkrijgen van uw toestemming, willen we u vragen om online de bovenvermelde gevalideerde vragenlijst in te vullen. Dit zal ongeveer 15 tot 20 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Deze vragenlijst toetst naar de financiële lasten voor de mantelzorger, de gezondheid van de mantelzorger en de inhoud van de zorg. De onderzoeksmedewerkers benadrukken graag dat alle gegevens volkomen anoniem verwerkt zullen worden.

Hoe deelnemen?

  • Bekijk de infobrief en het toestemmingsformulier in bijlage.
  • Klik op de link om naar de bevraging te gaan.