Young Heroes platform voor jonge mantelzorgers

Young Heroes platform voor jonge mantelzorgers

Waarom deze campagne?

Heel wat jongeren nemen op regelmatige basis zorgtaken op zich binnen hun gezin of omgeving. Deze zogenaamde mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun papa, mama, broer, zus, oma, opa of vriend te zorgen, maar hebben soms ook zelf steun nodig wanneer het even moeilijk gaat.

Momenteel zijn er duizenden jonge mantelzorgers actief in Vlaanderen. Ook studenten worden reeds vroeg in hun leven en loopbaan geconfronteerd met zorgtaken. Jonge mantelzorgers zijn vaak onzichtbaar in onze maatschappij. Zij verdienen erkenning voor het moedige werk dat zij dagelijks op zich nemen.

Jonge helden

mercy youngheroes

Cera, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en !DROPS sloegen de handen in elkaar om een wervende campagne op te zetten met als doel het thema bespreekbaar te maken en jonge mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Onder de naam YOUNG HEROES lanceerden zij op 1 oktober 2019 een splinternieuwe website. Via onder meer een filmpje, waarin jonge mantelzorgers getuigen over hun eigen ervaringen, wensen ze de aandacht te vestigen op deze nog te vaak onzichtbare doelgroep. Daarbij willen ze degenen die hulp nodig hebben of met vragen zitten, doorverwijzen naar de bestaande ondersteuningskanalen van onder meer instanties als Awel en NokNok.

Interesse? Klik verder naar de webpagina www.youngheroes.be.